Best Practices
Socialna podjetniška skupnost Dobro z dobrim

Skupnost Dobro z dobrim ozavešča in ustvarja zdravo družbo, v katero vključujejo ranljive skupine.

Socialna podjetniška skupnost Dobro z dobrim je nedavno zagnala kampanjo množičnega financiranja na platformi AdriFund s katero je želela pridobiti sredstva za nakup aparata za konzerviranje, ki omogoča ponovno uporabo oziroma predelavo viškov hrane v nove okusne in inovativne produkte.

Pred kratkim so tudi uspeli zbrati zadostno količino sredstev, kar pomeni, da bodo lahko zagnali projekt Hrane ne mečemo stran, ki je v veliko pogledih edinstven in izjemno pozitiven zgled uporabe in priprave viškov hrane na slovenskih tleh.

SID banka je ponosni sponzor projekta in z veseljem sodelujemo ter pomagamo pri uspešnih zgodbah kot je Dobro z dobrim ter Hrane ne mečemo stran. Veseli nas, da je tudi naš košček v mozaiku pripomogel k uspešnem zagonu te uspešne zgodbe.  

Podprite skupnost Dobro z dobrim

O projektu

Viški hrane nastajajo povsod - pri velikih kmetih in malih vrtičkarjih, pa tudi povsod, kjer se pridelkov ne porabi pravočasno. Skupnost Dobro z dobrim se je tako odločila za zbiranje denarja za stroj za konzerviranje, ki bi ga ponudili  vsem zainteresiranim pridelovalcem, kmetijam, razvijalcem novih jedi in novim podjetnikom.  Z mini tovarno (aparatom za konzerviranje) bodo omogočili, da bodo svoje ideje, kako porabiti viške hrane uresničili. S tem pa omogočili redno, okusno in zdravo dodatno ponudbo hrane na trgu.

Surovine dobivajo prek sodelovanja s kmetijami, kjer njihovi sodelavci z določenimi delovnimi omejitvami (invalidi) tudi pomagajo pri delu (npr. pobiranje pridelka).  Neredko jim kmetje pridelke tudi podarijo, sami pridelke kasneje zgolj še predelajo. V skupnosti imajo tudi svojo lastno njivo, kjer pridelujejo nekaj zelenjave. Usmerjajo se v proizvodne procese in ne gostinske – ker je na ta način tudi lažje organizirati delo ranljivih skupin. Končne izdelke za uporabnike proizvajajo v večini brez odpadne embalaže, če jo že uporabijo je ta trajnostno ali biorazgradljiva. Za nadaljnji razvoj v skupnosti sodelujejo tudi z oddelkom razvoja na Kemijskem inštitutu ter Inštitutom za celulozo in papir.

Jedi Dobro z dobrim prodajajo na prodajnih točkah, kot so Tržnica Moste, v Učilni okusov, po nekaterih podjetjih kot dostava zdravega obroka na delovno mesto (v sklopu preventive za zdravje na delovnem mestu) in tudi kot čisto enostavna dostava (po predhodnem naročilu). Delajo tudi pogostitve za podjetja, zabave za dedke mraze, prijavljajo se na EU razpise in so še drugače aktivni. Obenem imajo razvit tudi model oskrbe za različne ustanove (npr. domovi za ostarele), ki si lahko z jedmi za dopeko (zavitki, pite, lazanje itd.) precej olajšajo delo. Pri prodaji juh na prodajnih točkah, spreminjajo navade odjemalcev z uporabo steklenih kozarcev (ob nakupu plačajo kavcijo, ki jo ob vrnitvi kozarca dobijo povrnjeno). V primeru, da ne prodajo teh izdelkov na stojnicah jih predelajo v juhe, piškote, namaze, pite ter druge izdelke trajnostne narave.  V načrtu imajo tudi postavitev mini pomivalnice, kjer bi pomivali tudi za druge, ki bi sprejeli isti sistem.

Z lokalno pridelano in predelano hrano tako zagotavljajo krajšanje dostavnih poti, neposredne povezave med pridelovalci, predelovalci in uporabniki.

Nagrade

Študentki živilstva sta s souporabo opreme in prostora ustvarili Mibito, zdrav čičerikin prigrizek v treh okusih, za katerega sta prejeli drugo mesto na tekmovanju za inovativni živilski produkt Ecotrophelia in nagrado občinstva na EIT Food Innovation Prizes.

O skupnosti

Dobro z dobrim je socialno podjetniška skupnost, kar pomeni, da ves ustvarjen presežek vlagajo nazaj v njihovo poslanstvo. Tako ustvarjen presežek namenijo razvoju, trajnim delovnim mestom in s tem družbenemu razvoju. Dobro z dobrim je blagovna znamka in skupnost, ki prideluje, predeluje in trži v Sloveniji pridelano hrano ter odvečno hrano uporabi za nadaljnjo uporabo v vračljivih steklenih embalažah. Je del podjetij Jazon d.o.o. in socialnega podjetja Alliumki, ki je hkrati tudi zaposlitveni center, ki zaposluje najranljivejše osebe v naši družbi - tiste, ki zaradi svojih okoliščin potrebujejo zaščiteno zaposlitev.  So tudi člani Etri skupnosti in zato zavezani k osveščanju in ustvarjanju zdrave in vključujoče družbe. 

Podpora SID banke

Podpora SID banke projektu se sklada s poslanstvom SID banke, saj že od nekdaj vzpodbujamo projekte s slovenskim znanjem, družbeno odgovorne projekte in inovacije kot tudi trajnostno, krožno gospodarstvo in uporabo ekoloških materialov. Veseli nas pozitiven pristop do hrane, ki ga projekt spodbuja, poleg tega pa tudi zanemarljiva uporaba embalaže. Hkrati je slednja trajnostna in razgradljiva in tako nima večjega vpliva na okolje.

Projekt je v večji meri tudi socialen projekt in ima širši vpliv na okolje in ljudi, tudi z vključevanjem ranljivih skupin in ustvarjanjem novih delovnih mest ter podporo lokalnim pridelovalcem hrane, kar v končni fazi krepi tudi lokalno ekonomijo.

Z donacijo v SID banki podpiramo projekte s ciljem in namenom ustvarjati dobro za ljudi in okolje, ki delujejo trajnostno in imajo širši vpliv na družbo.

Ljubljana, 5.11.2020

Vir: https://www.adrifund.com/project/view/959 

"Projekt množičnega financiranja za nakup aparata za konzerviranje, ki omogoča ponovno uporabo oziroma predelavo viškov hrane v nove okusne in inovativne produkte."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.