Javni poziv finančnim institucijam za portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije iz Sklada skladov

SID banka nudi portfeljske garancije v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja in jih bodo sodelujoče finančne institucije (banke in hranilnice) lahko koristile pri financiranju podjetij za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij samostojnih podjetnikov, mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP), zavodov in zadrug.

Podjetja bodo na ta način lahko izboljšala svoj dostop do virov financiranja, hkrati pa prejela ugodnejše pogoje zadolževanja, saj bo SID banka kot izvajalka finančnih instrumentov zagotovila delno kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumentov.

Javni poziv finančnim institucijam za portfeljske garancije RRI za MSP je objavljen na spletni strani SID banke.

 

 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2019
mio €
Additional sales in 2019
mio €
Additional exports in 2019
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.