About SID Bank
Kadri

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana, vabi k sodelovanju

 

SPECIALISTA ZA KONTROLING, (m/ž)

 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

Vse zainteresirane vabimo, da kandidirate na prosto delovno mesto specialista za kontroling, m/ž, ki bo obsegalo:

 • izdelovanje analiz in pripravljanje poročil za posamezna časovna obdobja in različne namene, za notranje in zunanje uporabnike,

 • priprava finančnega plana,

 • priprava delovnih podlag, navodil in ostalih dokumentov z delovnega področja,

 • sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov banke,

 • spremljanje novosti na delovnem področju, razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik, načinov in postopkov dela,

 • sodelovanje pri načrtovanju, organiziranju, usklajevanju in kontroliranju dela področja,

 • vodenje projektov in/ali sodelovanje v projektnih skupinah,

 • sodelovanje z zunanjimi institucijami,

 • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti.

 

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za nedoločen čas in šest mesečnim poskusnim delom.

 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe:

 • specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje), magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in

 • 4 leta delovnih izkušenj s področja računovodstva in/ali kontrolinga;

ali

 • specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in

 • 8 let delovnih izkušenj s področja računovodstva in/ali kontrolinga.

   

  Zahtevana znanja/sposobnosti:

 • poznavanje bančnega poslovanja,

 • poznavanje zakonodaje in dobrih praks s področja dela,

 • tekoče znanje slovenskega jezika,

 • dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji,

 • znanja za vodenje projektov,

 • višja raven znanja angleškega jezika – C1.

   

Želena znanja/sposobnosti:

 • poznavanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja,

 • poznavanje analitičnih orodij za podporo bančnemu poslovanju,

 • višja raven znanja drugega tujega jezika – B2,

 • poznavanje finančnih trgov.

   

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti za tista kazniva dejanja, ki jih kot negativni pogoj za zasedbo delovnega mesta opredeljuje pozitivna bančna zakonodaja za pridobitev bančne licence in ZGD.

 

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke vljudno vabimo, da nam ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do vključno 28. 5. 2019 na naslov:

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

s pripisom: za razpis - ne odpiraj

ali na elektronski naslov: kadrovska@sid.si

 

Kandidate in kandidatke prosimo, da v zaposlitveni vlogi poleg ostalih podatkov sporočite elektronski naslov

 za posredovanje obvestila v zvezi s postopkom izbire.

 

________________________________________________________________________________

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana, vabi k sodelovanju

 

SPECIALISTA ZA ZAKLADNIŠTVO, M/Ž

 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

Vse zainteresirane vabimo, da kandidirate na prosto delovno mesto specialista za zakladništvo, m/ž, ki bo obsegalo:

 • upravljanje in spremljanje likvidnosti banke,

 • upravljanje in spremljanje premoženja (portfeljev vrednostnih papirjev),

 • načrtovanje, snovanje in pripravljanje programov zadolževanja,

 • sklepanje poslov na domačih in tujih denarnih in kapitalskih trgih,

 • sodelovanje z zunanjimi institucijami,

 • izdelovanje analiz in poročil za posamezna časovna obdobja in različne namene, za notranje in zunanje uporabnike,

 • pripravljanje strokovnih podlag in navodil,

 • sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov banke,

 • spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija,

 • razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela,

 • vodenje projektov in/ali sodelovanje v projektnih skupinah,

 • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti.

   

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za nedoločen čas in s šest mesečnim poskusnim delom.

 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe:

 • specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in

 • 4 leta delovnih izkušenj s področja zakladništva ali finančnih trgov;

ali

 • specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in

 • 8 let delovnih izkušenj s področja zakladništva ali finančnih trgov.

   

  Zahtevana znanja/sposobnosti:

 • poznavanje finančnih trgov,

 • poznavanje zakonodaje in dobrih praks s področja dela,

 • tekoče znanje slovenskega jezika,

 • visoka raven znanja angleškega jezika - C1,

 • dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji,

 • znanja za vodenje projektov.

   

Želena znanja/sposobnosti:

 • višja raven znanja drugega tujega jezika - B2.

   

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti za tista kazniva dejanja, ki jih kot negativni pogoj za zasedbo delovnega mesta opredeljuje pozitivna bančna zakonodaja za pridobitev bančne licence in ZGD.

 

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke vljudno vabimo, da nam ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do vključno 4. 6. 2019 na naslov:

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

s pripisom: za razpis - ne odpiraj

ali na elektronski naslov: kadrovska@sid.si

 

Kandidate in kandidatke prosimo, da v zaposlitveni vlogi poleg ostalih podatkov sporočite elektronski naslov

 za posredovanje obvestila v zvezi s postopkom izbire.

 

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

07. May 2019

Official presentation of the new Slovene Equity Growth Investment Programme (SEGIP), organized by SID Bank, European Commission Representation in Slovenia and European...

05. December 2018

SID Bank became the first Slovenian issuer to issue green bonds on the international capital market, in the amount of EUR 75 million.

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.