About SID Bank
Kadri

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, vabi k sodelovanju

 

SAMOSTOJNEGA STROKOVNEGA SODELAVCA ZA FINANČNE INSTITUCIJE, (M/Ž)

 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

Vse zainteresirane vabimo, da kandidirate na prosto delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca za finančne institucije, m/ž, ki bo obsegalo:

 • komuniciranje s strankami, trženje produktov in uporaba trženjskih instrumentov iz naslova produktov in naložb posrednega financiranja ter finančnih instrumentov (preko bank in drugih finančnih ustanov, javnih skladov RS ter neposredno s podjetji, občinami in drugimi strankami),
 • izvajanje produktov in realizacija naložb posrednega financiranja in finančnih instrumentov (preko poslovnih bank in drugih finančnih institucij, javnih skladov v RS ter neposredno s podjetji, občinami in drugimi strankami), skrbništvo odnosov z le-temi ter svetovanje,
 • izvajanje aktivnosti v okviru procesa imenovanja finančnih posrednikov,
 • skrbništvo odnosov in pogodb s finančnimi institucijami (namensko zadolževanje),
 • sodelovanje pri monitoringih,
 • sodelovanje pri pripravi podlag in vsebin dokumentov z delovnega področja, vključno z razvojnimi politikami, programi in produkti banke,
 • pripravljanje strokovnih podlag, navodil, poročil, analiz, opomnikov,
 • spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija,
 • predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik, načinov in postopkov dela,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti.

 

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas dve leti, zaradi začasno povečanega obsega dela, s šest mesečnim poskusnim delom.

 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe:

 • specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) ekonomske smeri ali druge ustrezne smeri in
 • 3 leta delovnih izkušenj s področja poslovanja v finančni ustanovi ali s področja EU sredstev;

ali

 • višje strokovno izobraževanje ali višješolsko izobraževanje (prejšnje) ekonomske smeri ali druge ustrezne smeri in
 • 6 let delovnih izkušenj s področja poslovanja v finančni ustanovi ali s področja EU sredstev.

 

Zahtevana znanja/sposobnosti:

 • poznavanje področja posrednega in neposrednega financiranja,
 • poznavanje zakonodaje in dobrih praks s področja dela,
 • tekoče znanje slovenskega jezika,
 • visoka raven znanja angleškega jezika - C1,
 • visoka raven analitskega znanja,
 • dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji.

 

Želena znanja/sposobnosti:

 • poznavanje področja spodbujevalnega in razvojnega financiranja,
 • poznavanje področja državnih pomoči,
 • poznavanje javno-finančnih instrumentov,
 • poznavanje podlag in postopkov izvajanja ukrepov iz naslova sredstev skladov EU,
 • poznavanje področja namenskega zadolževanja,
 • višja raven znanja drugega tujega jezika - B2,
 • vozniški izpit B kategorije.

 

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti za tista kazniva dejanja, ki jih kot negativni pogoj za zasedbo delovnega mesta opredeljuje pozitivna bančna zakonodaja za pridobitev bančne licence in ZGD.

 

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke vljudno vabimo, da nam ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do vključno 22. 1. 2020 na naslov:

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

s pripisom: za razpis - ne odpiraj

ali na elektronski naslov: kadrovska@sid.si

 

Kandidate in kandidatke prosimo, da v zaposlitveni vlogi poleg ostalih podatkov sporočite elektronski naslov

 za posredovanje obvestila v zvezi s postopkom izbire.

_______________________________________________________________________________________________

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana, vabi k sodelovanju

 

 

SPECIALISTA ZA RAZVOJ PRODUKTOV IN EVROPSKE PROGRAME – PRAVNIKA, (M/Ž)

 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

 

 

Vse zainteresirane vabimo, da kandidirate na prosto delovno mesto specialista za razvoj produktov in evropske programe - pravnika, m/ž, ki bo obsegalo:

 • priprava pogodbene in druge pravne dokumentacije vezane na razvoj produktov banke,
 • priprava predlogov dokumentov glede nadgradnje, kombiniranja, povezovanja produktov banke in njihove uvedbe na trg,
 • priprava internih aktov banke,
 • priprava pravne in druge dokumentacije vezane na izvajanje posameznih nalog upravljanja Sklada skladov oz. posredovanja sredstev strukturnih in investicijskih skladov EU,
 • priprava izhodiščnih elementov analize tveganj ter sodelovanje pri pripravi analize tveganj povezane z razvojem in uvedbo novih produktov banke,
 • priprava predlogov in mnenj glede procesnih vidikov povezanih z razvojem produktov banke,
 • pridobivanje, vnos in vzdrževanje skupnih baz podatkov in šifrantov na področju dela ter kreiranje in skrbništvo posameznih produktnih map za produkte banke,
 • sodelovanje pri pripravi in priglasitvi shem državnih pomoči ali pomoči de minimis pred pristojnimi organi,
 • sodelovanje z institucijami in organi EU, drugimi organizacijami in interesnimi združenji na ravni EU ter razvojnimi bankami na področju dela ter skrbništvo odnosov in pogodb z njimi,
 • spremljanje nacionalne in EU regulative in novosti na delovnem področju in njihova implementacija,
 • izdelava analiz s področja dela,
 • pripravljanje poročil, stališč, opomnikov, prezentacij, navodil,
 • sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov banke,
 • razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela,
 • vodenje projektov, sodelovanje v projektnih skupinah,
 • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti (kot npr.: sodelovanje pri pripravi predlogov cenovne politike na ravni produktov banke ter mnenj s tem v zvezi, sodelovanje pri pripravi metodologij za ocenjevanje učinkov produktov banke ter izvajanje posameznih nalog v zvezi z ocenjevanjem učinkov produktov, sodelovanje pri pripravi predloga kalkulatorja za posamezen produkt banke, idr.);

 

Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom, za nedoločen čas in s šest mesečnim poskusnim delom.

 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe:

 • specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje), visokošolsko univerzitetno  izobraževanje (prejšnje) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) pravne smeri in
 • 4 leta delovnih izkušenj na pravnem področju;

 

Zahtevana znanja/sposobnosti:

 • samostojna priprava pogodbene in druge pravne dokumentacije,
 • tekoče znanje slovenskega jezika,
 • visoka znanja angleškega jezika – C1,
 • dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji;

 

Želena znanja/sposobnosti:

 • poznavanje bančnega poslovanja
 • poznavanje podlag in postopkov izvajanja ukrepov iz naslova sredstev Evropske kohezijske politike v Sloveniji in/ali ukrepov povezanih s centralnimi viri EU,
 • izkušnje pri pripravi pravne dokumentacije za finančne instrumente in/ali bančne produkte,
 • poznavanje področja državnih pomoči,
 • izkušnje s področja javnih naročil in prijav na EU projekte,
 • poznavanje EU regulative s področja finančnih storitev,
 • višja raven znanja drugega tujega jezika - B2,
 • vozniški izpit B kategorije.

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti za tista kazniva dejanja, ki jih kot negativni pogoj za zasedbo delovnega mesta opredeljuje pozitivna bančna zakonodaja za pridobitev bančne licence in ZGD.

 

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke vljudno vabimo, da nam ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do vključno 29. 1. 2020 na naslov:

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

s pripisom: za razpis - ne odpiraj

ali na elektronski naslov: kadrovska@sid.si

 

Kandidate in kandidatke prosimo, da v zaposlitveni vlogi poleg ostalih podatkov sporočite elektronski naslov

 za posredovanje obvestila v zvezi s postopkom izbire.

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

27. June 2019

Following the upgrade of the Republic of Slovenia rating on 14 June 2019 the rating agency Standard & Poor`s has on 21 June 2019 raised the rating of SID banka, d.d., Ljubljana to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.