About SID Bank
Kadri

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, vabi k sodelovanju

 

 

STROKOVNEGA SODELAVCA - KADROVIKA, (M/Ž)

 

 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

Vse zainteresirane vabimo, da kandidirate na prosto delovno mesto strokovnega sodelavca - kadrovika, m/ž, ki bo obsegalo:

 • izdelovanje dokumentacije, poročil, strokovnih podlag, navodil, analiz ter vodenje evidenc in statistike,

 • vodenje enostavnejših kadrovskih postopkov,

 • sodelovanje z zunanjimi institucijami,

 • spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija,

 • predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik, načinov in postopkov dela,

 • sodelovanje v projektnih skupinah,

 • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti.

   

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za nedoločen čas in šest mesečnim poskusnim delom.

 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe:

 • specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) kadrovske smeri ali druge ustrezne smeri;

  ali

 • višje strokovno izobraževanje ali višješolsko izobraževanje (prejšnje) kadrovske smeri ali druge ustrezne smeri in

 • 3 leta delovnih izkušenj s kadrovskega področja.

   

  Zahtevana znanja/sposobnosti:

 • poznavanje zakonodaje in dobrih praks s področja dela,

 • dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji;

   

 

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti za tista kazniva dejanja, ki jih kot negativni pogoj za zasedbo delovnega mesta opredeljuje pozitivna bančna zakonodaja za pridobitev bančne licence in ZGD.

 

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke vljudno vabimo, da nam ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do vključno 16. 1. 2019 na naslov:

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

s pripisom: za razpis - ne odpiraj

ali na elektronski naslov: kadrovska@sid.si

 

Kandidate in kandidatke prosimo, da v zaposlitveni vlogi poleg ostalih podatkov sporočite elektronski naslov

 za posredovanje obvestila v zvezi s postopkom izbire.

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

05. December 2018

SID Bank became the first Slovenian issuer to issue green bonds on the international capital market, in the amount of EUR 75 million.

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.