Best Practices
Plečnikov čebelnjak – Ljubljanski grad

Z donacijo SID banke je na Ljubljanskem gradu zaživela replika Plečnikovega čebelnjaka z dvorca v Lanem na Češkem

SID banka je z donacijo Čebelarski zvezi Slovenije financirala postavitev Plečnikovega čebelnjaka na južnem pobočju Grajskega hriba v Ljubljani, na planoti v bližini vile Samassa. Za čebelnjak skrbi Čebelarsko društvo Barje, postavljen pa je tako, da se obiskovalcem čebelnjaka pogled razprostira proti Ljubljanskemu barju. V društvu so ta del planote zato poimenovali kar »Balkon na Barje«.

Nov čebelnjak, ki je dobil tudi status kulturnega spomenika in je pomemben del Čebelje poti v Ljubljani, je rezultat skupnih prizadevanj SID banke, Čebelarskega društva Barje, Čebelarske zveze Slovenije in Mestne občine Ljubljana

SID banka je z donacijo v višini 10 tisoč evrov Čebelarski zvezi Slovenije financirala postavitev Plečnikovega čebelnjaka na južnem pobočju Grajskega hriba v Ljubljani, ki je poleg protokolarnega čebelnjaka v Višnji Gori in čebelnjaka pri Osnovni Šoli Sostro že naša tretja donacija izgradnje slovenskega čebelnjaka. 

Čebelnjak v Ljubljani je replika Plečnikovega čebelnjaka z dvorca Lany blizu Prage na Češkem, ki ga je arhitekt Jože Plečnik zasnoval ob ureditvi rezidence prvega češkega predsednika T. G. Masaryka. Masaryk je Plečnika leta 1920 namreč imenoval za glavnega arhitekta preureditve Hradčanov v Pragi, obenem pa tudi predsedniške rezidence v dvorcu Lany. Čebelnjak na Češkem je bil po prvotnem Plečnikovem načrtu iz leta 1925 postavljen dve leti kasneje, leta 1927, pod vodstvom češkega arhitekta Otta Rothmayerja. Plečnikov čebelnjak še danes stoji v predsedniški rezidenci dvorca Lany, kjer so uredili tudi čebelarijo. Tam pridobljen med je uradno v lasti češkega predsednika in ga namenjajo tudi za protokolarna darila. Poleg slednjega je Plečnik oblikoval še čebelnjak, ki stoji na vrtu njegove hiše v Trnovem in čigar izgled je mnogo preprostejši. Plečnik je večino svojega življenja deloval v Ljubljani, na Dunaju in Pragi, ki jih je s svojimi deli in arhitekturo tudi najbolj zaznamoval in mestom tako pustil svoj neizmeren pečat.

Replika Plečnikovega čebelnjaka v Ljubljani je narejena po originalnem načrtu arhitekta, zaradi česar je čebelnjak resnično edinstven, kajti izviren Plečnikov čebelnjak na Češkem so v vmesnem času žal precej spreminjali in tako ne odraža več primarne arhitektove ideje.

S tem smo se v SID banki in v Čebelarski zvezi Slovenije poklonili enemu od naših največjih arhitektov.

 

ČEBELJA POT

Oba Plečnikova čebelnjaka v Ljubljani (novi na Grajskem hribu in tisti v Trnovem) sta del Čebelje poti, ki je bila zasnovana leta 2016 v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. Čebelja pot je v tem času lepo zaživela in tudi po njeni zaslugi je bila Mestna občina Ljubljana v letih 2017 in 2019 s strani Čebelarske zveze Slovenije razglašena za čebelam najbolj prijazno občino v Sloveniji

Replika Plečnikovega čebelnjaka na Grajskem hribu je čebeljo pot, ki je že sedaj ena najboljših tematskih turističnih poti v Ljubljani, izjemno obogatila, saj predstavlja njeno izhodiščno in zaključno točko. Pot je zasnovana v krogu v skupni dolžini 5,5 km in med drugim povezuje Plečnikov čebelnjak na Balkonu na Barje (Grajski hrib), Grajski vinograd, Plečnikovo hišo s čebelnjakom, Cankarjev dom s panji na terasi, Mestno hranilnico na Čopovi ulici z izveskom panja in druge pomembne točke, ki vključujejo pomen čebel in čebelarstva.

NAMEN ČEBELNJAKA

»Kranjska čebela je del življenja Slovencev, je del naše kulture. Predstavlja nit, ki je vtkana v zgodovinsko sliko načina sobivanja Slovencev s čebelami. Je nit, ki jo želimo ohraniti za naslednje rodove, da bodo lahko naprej tkali to lepo sliko. Čebelnjak, ki je edinstven način domovanja in skrbi za čebele v svetu, izraža spoštovanje in ljubezen Slovencev do čebele. Zato so taki čebelnjaki pomemben del ohranjanja bogate slovenske kulturne dediščine. ČZS si prizadeva ohranjati ta načela in spodbuja vsak korak k uresničitvi teh ciljev

Plečnikov čebelnjak na Grajskem hribu s 14 panji je naseljen s čebeljimi družinami kranjske sivke. V prvi vrsti je namen čebelnjaka čebelarjenje, za katerega skrbi ČD Barje. Prav tako v društvu načrtujejo obiske učencev osnovnih in srednjih šol, s katerimi ima ČD Barje dogovor o izvajanju čebelarskega krožka. Predvsem pa je čebelnjak postal pomemben del Čebelje poti.

Predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan: »SID banka s postavitvijo že tretjega čebelnjaka, poleg protokolarnega čebelnjaka v Višnji Gori in čebelnjaka pri OŠ Sostro namenjenega nadobudnim čebelarjem, utrjuje svoje poslanstvo spodbujanja zelenega in krožnega gospodarstva za trajnostni razvoj Slovenije ter prispeva k družbeni in okoljski odgovornosti. Čebelarstvo kot pomembna kmetijska panoga ter čebele kot opraševalke imajo namreč pri tem izredno pomembno vlogo, saj spodbujajo biotsko raznovrstnost, prispevajo v boju proti lakoti ter zagotavljajo trajnostni razvoj in delovna mesta tako v kmetijstvu kot tudi v drugih sektorjih. Čebelnjak na Ljubljanskem gradu ima ob tem še dodaten pomen, saj bo s statusom kulturnega spomenika in vključitvijo v Čebeljo pot zagotovo postal pomemben del turistične ponudbe v glavnem mestu s čimer bo prispeval k še večji prepoznavnosti in mednarodni konkurenčnosti Slovenije ter uveljavitvi Ljubljane kot svetovne prestolnice čebel.

SID banka je že dolga leta velik podpornik slovenskega čebelarstva, saj se zavedamo pomena čebel, ki ga imajo pri opraševanju rastlin in s tem povezane svetovne proizvodnje hrane. S podporo slovenskemu čebelarstvu sledimo ciljem naše banke na področju družbene in okoljske odgovornosti, saj kot spodbujevalna, razvojna in izvozna banka skrbimo za sonaraven, vključujoč trajnostni razvoj Slovenije ter za razvoj konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Prav sonaravna naravnanost in trajnostni razvoj Slovenije, ki ju brez čebel ne bi bilo, sta botrovala sodelovanju pri ozaveščanju o pomembnosti čebel ter njihovemu ohranjanju. SID banka tako že nekaj let podpira projektne gradnje čebelnjakov v izobraževalne, kulturne in širše družbeno koristne namene.

"Veseli smo, da je SID banka spoznala pomen čebel in čebelarstva in nam pomaga pri uresničitvi prizadevanj ČZS. Zahvaljujemo se SID banki za podporo, v upanju na nadaljnje uspešno sodelovanje."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.