SID banka zavaruje slovenski izvoz v Iran

Na podlagi odobrenega limita lahko slovenski izvozniki in poslovne banke pridobijo kritje za zavarovanje izvoznih poslov v Iranu.

Po odpravi mednarodnih sankcij proti Iranu, povezanih z jedrskim vprašanjem, je Slovenija obnovila gospodarske in politične odnose z Iranom. To se med drugim potrjuje s čedalje večjo aktivnostjo slovenskih gospodarstvenikov na iranskem trgu in z odprtjem slovenskega veleposlaništva v Teheranu. Slovenske družbe so na podlagi obnovljenih gospodarsko-političnih odnosov vnovič začele poslovati z iranskimi kupci, ki so večinoma pripravljeni sklepati posle z odloženim plačilom.

»V SID banki opažamo rast potreb po financiranju izvoza slovenskih družb v Iran in posledično tudi naraščajoče povpraševanje po zavarovanju poslov na tem trgu. Na podlagi povpraševanja slovenskih izvoznikov in poslovnih bank, ki so pripravljene financirati izvoz v Iran, smo ocenili sprejemljivost iranske banke Pasargad Bank in tveganja, ki so bila predlagana v zavarovanje. Na podlagi teh ocen je odobren okviren limit največje možne izpostavljenosti do iranske banke Pasargad Bank v višini 100 milijonov evrov, z veljavnostjo enega leta,« je povedal predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan.

Osnovni namen odobrenega limita je, da se v sodelovanju s poslovnimi bankami vzpostavi ustrezno infrastrukturo za financiranje iranskih kupcev in s tem zagotovi ustrezno podporo slovenskim podjetjem za uspešno realizacijo poslov na tako pomembnem novem trgu, kot je Iran. »SID banka z odobrenim limitom izkazuje pripravljenost po prevzemanju tako komercialnih kot nekomercialnih tveganj v Iranu ter proaktivno vlogo kot zavarovatelja, saj z vnaprejšnjo določitvijo zavarovalnih zmogljivosti daje signal slovenskim izvoznikom,« je poudaril predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan.

V okviru odobrenega limita do Pasargad Bank bo odslej organ odločanja SID banke odločal le še o zavarovanju posameznega izvoznega posla, in sicer na podlagi ocene ostalih tveganj, predlaganih v zavarovanje, ter pregleda skladnosti posamezne transakcije z vidika še veljavnih sankcij EU in ZDA do Irana.

»V SID banki opažamo rast potreb po financiranju izvoza slovenskih družb v Iran in posledično tudi naraščajoče povpraševanje po zavarovanju poslov na tem trgu."

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

27. June 2019

Following the upgrade of the Republic of Slovenia rating on 14 June 2019 the rating agency Standard & Poor`s has on 21 June 2019 raised the rating of SID banka, d.d., Ljubljana to...

27. June 2019

Following the upgrade of the Republic of Slovenia rating on 14 June 2019 the rating agency Standard & Poor`s has on 21 June 2019 raised the rating of SID banka, d.d., Ljubljana to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.