SID banka zavaruje slovenski izvoz v Iran

Na podlagi odobrenega limita lahko slovenski izvozniki in poslovne banke pridobijo kritje za zavarovanje izvoznih poslov v Iranu.

Po odpravi mednarodnih sankcij proti Iranu, povezanih z jedrskim vprašanjem, je Slovenija obnovila gospodarske in politične odnose z Iranom. To se med drugim potrjuje s čedalje večjo aktivnostjo slovenskih gospodarstvenikov na iranskem trgu in z odprtjem slovenskega veleposlaništva v Teheranu. Slovenske družbe so na podlagi obnovljenih gospodarsko-političnih odnosov vnovič začele poslovati z iranskimi kupci, ki so večinoma pripravljeni sklepati posle z odloženim plačilom.

»V SID banki opažamo rast potreb po financiranju izvoza slovenskih družb v Iran in posledično tudi naraščajoče povpraševanje po zavarovanju poslov na tem trgu. Na podlagi povpraševanja slovenskih izvoznikov in poslovnih bank, ki so pripravljene financirati izvoz v Iran, smo ocenili sprejemljivost iranske banke Pasargad Bank in tveganja, ki so bila predlagana v zavarovanje. Na podlagi teh ocen je odobren okviren limit največje možne izpostavljenosti do iranske banke Pasargad Bank v višini 100 milijonov evrov, z veljavnostjo enega leta,« je povedal predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan.

Osnovni namen odobrenega limita je, da se v sodelovanju s poslovnimi bankami vzpostavi ustrezno infrastrukturo za financiranje iranskih kupcev in s tem zagotovi ustrezno podporo slovenskim podjetjem za uspešno realizacijo poslov na tako pomembnem novem trgu, kot je Iran. »SID banka z odobrenim limitom izkazuje pripravljenost po prevzemanju tako komercialnih kot nekomercialnih tveganj v Iranu ter proaktivno vlogo kot zavarovatelja, saj z vnaprejšnjo določitvijo zavarovalnih zmogljivosti daje signal slovenskim izvoznikom,« je poudaril predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan.

V okviru odobrenega limita do Pasargad Bank bo odslej organ odločanja SID banke odločal le še o zavarovanju posameznega izvoznega posla, in sicer na podlagi ocene ostalih tveganj, predlaganih v zavarovanje, ter pregleda skladnosti posamezne transakcije z vidika še veljavnih sankcij EU in ZDA do Irana.

»V SID banki opažamo rast potreb po financiranju izvoza slovenskih družb v Iran in posledično tudi naraščajoče povpraševanje po zavarovanju poslov na tem trgu."

tisoč
novih delovnih mest v letu 2018
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2018
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2018

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

03. Oktober 2019

SID banka – slovenska razvojna in izvozna banka ima od oktobra dalje odprt portal za vloge tudi za samostojne podjetnike in zadruge. Tako lahko zaprosijo za sofinanciranje na...

27. Junij 2019

Zaradi zvišanja bonitetne ocene Republike Slovenije dne 14. junija 2019 je bonitetna agencija Standard & Poor`s dne 21. junija 2019 posledično zvišala tudi bonitetno oceno SID banke...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.