Best Practices
Webo Maribor d.o.o.

Uroš Predikaka, direktor: »SID banka je s financiranjem obratnih sredstev in zalog materiala, predvsem pa z zavarovanjem kreditov za pripravo na izvoz bistveno pripomogla k doseganju zastavljenih ciljev našega podjetja.«

 »Naši posli se doma in v tujini v veliki meri pridobivajo preko javnih naročil; torej javni naročniki, ki imajo običajno plačilni rok vsaj 30 dni po dobavi. Ker takšni plačilni pogoji in tveganje povezano s temi posli za naše podjetje pomenijo prevelik zalogaj, smo se odločili, da se obrnemo na SID banko, ki nam je z veseljem priskočila na pomoč.«

Webo Maribor d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja s prodajo gasilskih vozil in opreme za gasilce in reševalce. V skupino poleg Webo Maribor d.o.o. sodita še podjetji Webo d.o.o. in proizvodno podjetje Euro GV d.o.o. Skupina zaposluje približno 50 sodelavcev. Zadnja leta se podjetje vse bolj usmerja v izvoz. Delež izvoza je trenutno 60%, cilj pa je, da izvoz po letu 2020 znaša okoli 90%. Proizvodi podjetja so prisotni v Sloveniji, na Hrvaškem, Kosovu, v Bosni in Hercegovini, Romuniji, Nemčiji, Švici, Rusiji, Azerbajdžanu, na Kitajskem, v Združenih Arabskih Emiratih, Egiptu ter Demokratični republiki Kongo.

»S storitvami, ki jih nudi SID banka, smo lažje pridobili posle v tujini. Naše terjatve so postale varnejše, dobili smo konkurenčnejše pogoje pri poslovnih bankah, povečali število zaposlenih in zvišali dodano vrednost na zaposlenega. Povečali pa smo tudi število držav v katerih smo prisotni z našimi proizvodi.«

S storitvami, ki jih nudi SID banka, smo lažje pridobili posle v tujini. Obrnite se na SID banko, tam sigurno poiščejo rešitev za vas.

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

27. June 2019

Following the upgrade of the Republic of Slovenia rating on 14 June 2019 the rating agency Standard & Poor`s has on 21 June 2019 raised the rating of SID banka, d.d., Ljubljana to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.