About SID Bank
Organi upravljanja

Uprava

mag. Sibil Svilan, predsednik 
Goran Katušin, član

Nadzorni svet 

Monika Pintar Mesarič - predsednica
Marko Tišma - namestnik predsednice 
mag. Leo Knez 
mag. Marjan Divjak 
Zlatko Vili Hohnjec

  • Priporočilo SDH o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta

Vseh pet članov nadzornega sveta SID banke je podpisalo izjavo, s katero se odpovedujejo 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, in sicer za čas od 1. marca 2020, do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana, pri čemer odpoved ne velja za povračilo stroškov. 

 

Komisija za pospeševanje mednarodne menjave

Franc Stanonik - predsednik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS  
Matej Čepeljnik, Ministrstvo za finance RS 
Iztok Grmek, Ministrstvo za zunanje zadeve RS 
mag. Jože Renar, Gospodarska zbornica Slovenije 
Jernej Tovšak, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS
Stanislava Zadravec Caprirolo, Združenje bank Slovenije

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.