Financiranje MSP in MID-Cap iz vira KfW

Na podlagi dolgoročnih virov nemške razvojne banke KfW in drugih virov SID banke zagotavljamo sredstva za financiranje projektov malih in srednje velikih podjetij (MSP) ter podjetij MID-Cap, tudi za financiranje tekočega poslovanja.

Nameravate razvijati ali širiti posel? Vas zanima sodelovanje s tujino? Želite biti bolj konkurenčni? Želite prihraniti pri energiji ali se oskrbovati z energijo iz obnovljivih virov? Ste se odločili za izvedbo razvojnega projekta, uvajate nov izdelek ali izvajate spremembe v organizacijskem procesu? Morda v vašem kraju razmišljate o posodobitvi infrastrukture?

V sodelovanju s KfW je SID banka poslovnim bankam ponudila linijo, ki omogoča financiranje širokega nabora namenov izvedbe, pri čemer je treba zagotoviti namensko porabo skladno s pogoji programa, postopek odobritve kredita pa v skladu s poslovno politiko banke.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Mala in srednje velika podjetja (MSP) in MID-Cap podjetja.
 • Podjetja v javni lasti.
 • Podjetja, ki so ustanovljena po pravu RS in na dan odobritve podkredita ne veljajo za podjetja v težavah.

Program vam omogoča

 • Ugodnejšo obrestno mero v primerjavi z redno ponudbo banke.

 • Dobo kreditiranja od 2 do 9 let z možnostjo moratorija.

 • Možnost financiranja podjetij v javni lasti.

 • Financiranje obratnega kapitala oziroma financiranje stroškov končnih upravičencev iz naslova nakupa, materiala in naročila storitev, kot tudi plač zaposlenih tako za MSP kot MID-Cap podjetja.

Kaj lahko financirate

Tekoče poslovanje (obratni kapital oziroma stroški končnih upravičencev iz naslova nakupa materiala in naročila storitev ter tudi plač zaposlenih).

Projekte, vezane na naslednje programe SID banke:

 • Financiranje razvoja konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije.
 • Financiranje razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva.
 • Financiranje razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje.
 • Financiranje regionalnega in družbenega razvoja.

Vir ne omogoča poplačila že obstoječih kreditov ali lizing pogodb končnega upravičenca.

Stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov končnega upravičenca, ki se odvijajo na območju Republike Slovenije.

Za podrobnejše informacije o programu se obrnite na vaše skrbnike pri sodelujočih poslovnih bankah.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
15. July 2024

SID Bank, the European Investment Fund, and the Croatian Development Bank HBOR have become cornerstone investors in the first technology innovation fund in Slovenia and Croatia.

24. April 2024

Publication of SID Bank's annual report for...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.