Best Practices
RTI d.o.o.

Mag. Robert Kogler, direktor podjetja: »Postopki so transparentni, osebje prijazno in vedno pripravljeno na pomoč, kar še posebej velja za zadnji primer, ko so nam kredit odobravali v obliki dela od doma.«

Uspešna poslovna zgodba podjetja RTI d.o.o.

Med podjetji, ki so že uspešno črpala sredstva iz programa "korona financiranja", je tudi družba RTI d.o.o., ki so ji bila odobrena dolgoročna sredstva v okviru Posebnih pogojev neposrednega financiranja podjetij (SDMKV). Sredstva kredita so namenjena odpravi posledic zaradi pojava epidemije koronavirusa.

Družba RTI, d.o.o., je malo in sodobno podjetje, ki je registrirano za izvajanje raziskovalnih, razvojnih, tehničnih in poslovnih storitev. Svojim strankam zagotavljajo storitve s področja ugotavljanja skladnosti vozil. Osnovno dejavnost predstavljajo homologacijski pregledi in preizkušanja motornih vozil. Storitve, ki jih zagotavlja podjetje, pa med drugim vključujejo tudi uporabo najsodobnejših tehnologij za razvoj vozil. V glavnem gre za računalniško podprte analize in simulacije (CAE) ter preizkušanja različnih sestavnih delov in sklopov. Da podjetje deluje kakovostno ter v skladu s predpisi, dokazujejo tudi prejete akreditacije po standardu SIST EN ISO/IEC 17020, ki obravnavajo delo kontrolnih organov, in po standardu SIST EN ISO/IEC 17025, ki je namenjen zagotavljanju kakovosti v preizkusnem laboratoriju.

Direktor podjetja Robert Kogler pravi: »Moje izkušnje s SID banko so odlične. Priprava dokumentacije oz. vloge je morda za mala podjetja, kjer za taka opravila nimamo specialistov, res nekoliko zahtevnejša, ampak če imaš urejene poslovne knjige in zabeležene razvojne načrte oz. pričakovanja, povsem izvedljiva. Postopki so transparentni, osebje prijazno in vedno pripravljeno na pomoč, kar še posebej velja za zadnji primer, ko so nam kredit odobravali v obliki dela od doma. Kljub temu sem bil nad odzivnostjo vedno izjemno pozitivno presenečen.«

Družba obstaja od leta 1996 in zaposluje približno 30 ljudi. RTI kot partner uspešno sodeluje z družbo Magna STF iz Gradca, ki je eden pomembnejših kupcev za podjetje in s katerim že načrtujejo nadaljnje projekte. Dobro sodelovanje se tako odraža v povečanem obsegu poslovanja, za namene katerega bodo v družbi RTI zaposlili tudi nove sodelavce, ki bodo v podjetju sodelovali pri novih razvojnih projektih.

»Naše sodelovanje s SID banko sega v leto 2015, torej v čas, ko smo že začutili posledice sanacije poslovanja družbe, ki je zaradi krize v letih 2012-2013 v sredini leta 2013 skoraj postala plačilno nesposobna. Poslovna banka, s katero smo dobro sodelovali skoraj 20 let, nam je obrnila hrbet, oz. bi nas pustila na cedilu, če ne bi ugotovila, da bi v stečaju največ izgubila sama. Pogoji, ki smo jih morali sprejeti, da smo uspeli financirati sanacijo in sprotno poslovanje, so bili za današnje razmere nepojmljivi. Takrat sem se odločil, da ne bomo nikdar več najemali kreditov pri nobeni slovenski poslovni banki. Poslovanje in razvoj bomo financirali z lastnimi sredstvi, zaradi česar bo le-ta skromnejši in počasnejši. Ko pa sem v letu 2015 izvedel za SID banko, sem to odločitev malo omilil. Od takrat smo že trikrat najeli kredit pri SID banki. Dvakrat nam je to omogočilo sprostitev večjega obsega lastnih sredstev za razvoj in investicije, nazadnje pa letos aprila, ko smo pridobili sredstva, s katerimi bomo financirali poslovanje v obdobju zaprtja zaradi epidemije in krize, ki jo pričakujemo zaradi ohromitve gospodarstva.«

Neposredno financiranje SID banke po programu SDMKV je namenjeno vsem malim, srednjim in velikim podjetjem, ki so imeli izreden izpad dohodkov zaradi epidemije virusa Covid-19. Podjetja lahko sredstva namenijo za financiranje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev ter nabavne vrednosti materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga ter tudi kritje stroškov dela.

SID banka se skupaj z ministrstvi, združenji in sorodnimi inštitucijami trudi v nepredvidljivih okoliščinah hitro prilagajati razmeram na trgu finančnih storitev in tako pomagati slovenskemu gospodarstvu pri preporodu v novo in bolj trajnostno gospodarsko prihodnost.

SID banka v razmerah epidemije covid-19 pomaga slovenskemu gospodarstvu z neposrednim in posrednim financiranjem ter instrumenti zavarovanj za ublažitev finančnih posledic. Slovenskim podjetjem, predvsem samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), velikim podjetjem ter zadrugam so tako na voljo novi in prilagojeni programi, ki jih lahko podrobneje pogledate tukaj.

"Moje izkušnje s SID banko so odlične. Postopki so transparentni, osebje prijazno in vedno pripravljeno na pomoč."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.