Primer dobre prakse
RTI d.o.o.

Mag. Robert Kogler, direktor podjetja: »Postopki so transparentni, osebje prijazno in vedno pripravljeno na pomoč, kar še posebej velja za zadnji primer, ko so nam kredit odobravali v obliki dela od doma.«

Uspešna poslovna zgodba podjetja RTI d.o.o.

Med podjetji, ki so že uspešno črpala sredstva iz programa "korona financiranja", je tudi družba RTI d.o.o., ki so ji bila odobrena dolgoročna sredstva v okviru Posebnih pogojev neposrednega financiranja podjetij (SDMKV). Sredstva kredita so namenjena odpravi posledic zaradi pojava epidemije koronavirusa.

Družba RTI, d.o.o., je malo in sodobno podjetje, ki je registrirano za izvajanje raziskovalnih, razvojnih, tehničnih in poslovnih storitev. Svojim strankam zagotavljajo storitve s področja ugotavljanja skladnosti vozil. Osnovno dejavnost predstavljajo homologacijski pregledi in preizkušanja motornih vozil. Storitve, ki jih zagotavlja podjetje, pa med drugim vključujejo tudi uporabo najsodobnejših tehnologij za razvoj vozil. V glavnem gre za računalniško podprte analize in simulacije (CAE) ter preizkušanja različnih sestavnih delov in sklopov. Da podjetje deluje kakovostno ter v skladu s predpisi, dokazujejo tudi prejete akreditacije po standardu SIST EN ISO/IEC 17020, ki obravnavajo delo kontrolnih organov, in po standardu SIST EN ISO/IEC 17025, ki je namenjen zagotavljanju kakovosti v preizkusnem laboratoriju.

Direktor podjetja Robert Kogler pravi: »Moje izkušnje s SID banko so odlične. Priprava dokumentacije oz. vloge je morda za mala podjetja, kjer za taka opravila nimamo specialistov, res nekoliko zahtevnejša, ampak če imaš urejene poslovne knjige in zabeležene razvojne načrte oz. pričakovanja, povsem izvedljiva. Postopki so transparentni, osebje prijazno in vedno pripravljeno na pomoč, kar še posebej velja za zadnji primer, ko so nam kredit odobravali v obliki dela od doma. Kljub temu sem bil nad odzivnostjo vedno izjemno pozitivno presenečen.«

Družba obstaja od leta 1996 in zaposluje približno 30 ljudi. RTI kot partner uspešno sodeluje z družbo Magna STF iz Gradca, ki je eden pomembnejših kupcev za podjetje in s katerim že načrtujejo nadaljnje projekte. Dobro sodelovanje se tako odraža v povečanem obsegu poslovanja, za namene katerega bodo v družbi RTI zaposlili tudi nove sodelavce, ki bodo v podjetju sodelovali pri novih razvojnih projektih.

»Naše sodelovanje s SID banko sega v leto 2015, torej v čas, ko smo že začutili posledice sanacije poslovanja družbe, ki je zaradi krize v letih 2012-2013 v sredini leta 2013 skoraj postala plačilno nesposobna. Poslovna banka, s katero smo dobro sodelovali skoraj 20 let, nam je obrnila hrbet, oz. bi nas pustila na cedilu, če ne bi ugotovila, da bi v stečaju največ izgubila sama. Pogoji, ki smo jih morali sprejeti, da smo uspeli financirati sanacijo in sprotno poslovanje, so bili za današnje razmere nepojmljivi. Takrat sem se odločil, da ne bomo nikdar več najemali kreditov pri nobeni slovenski poslovni banki. Poslovanje in razvoj bomo financirali z lastnimi sredstvi, zaradi česar bo le-ta skromnejši in počasnejši. Ko pa sem v letu 2015 izvedel za SID banko, sem to odločitev malo omilil. Od takrat smo že trikrat najeli kredit pri SID banki. Dvakrat nam je to omogočilo sprostitev večjega obsega lastnih sredstev za razvoj in investicije, nazadnje pa letos aprila, ko smo pridobili sredstva, s katerimi bomo financirali poslovanje v obdobju zaprtja zaradi epidemije in krize, ki jo pričakujemo zaradi ohromitve gospodarstva.«

Neposredno financiranje SID banke po programu SDMKV je namenjeno vsem malim, srednjim in velikim podjetjem, ki so imeli izreden izpad dohodkov zaradi epidemije virusa Covid-19. Podjetja lahko sredstva namenijo za financiranje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev ter nabavne vrednosti materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga ter tudi kritje stroškov dela.

SID banka se skupaj z ministrstvi, združenji in sorodnimi inštitucijami trudi v nepredvidljivih okoliščinah hitro prilagajati razmeram na trgu finančnih storitev in tako pomagati slovenskemu gospodarstvu pri preporodu v novo in bolj trajnostno gospodarsko prihodnost.

SID banka v razmerah epidemije covid-19 pomaga slovenskemu gospodarstvu z neposrednim in posrednim financiranjem ter instrumenti zavarovanj za ublažitev finančnih posledic. Slovenskim podjetjem, predvsem samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), velikim podjetjem ter zadrugam so tako na voljo novi in prilagojeni programi, ki jih lahko podrobneje pogledate tukaj.

"Moje izkušnje s SID banko so odlične. Postopki so transparentni, osebje prijazno in vedno pripravljeno na pomoč."

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
24. April 2024

Objava letnega poročila SID banke za leto 2023, ki je oblikovano v viziji zelene prihodnosti, ki jo omogoča kapital....

25. Marec 2024

SID banka in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila skupaj preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.