Best Practices
Čebelnjak Osnovne šole Sostro

Dominika Slokar De Lorenzi, OŠ Sostro: »Veseli in ponosni smo, da smo se povezali s SID banko, ki nam je omogočila čebelnjak. Upamo, da bomo tudi v prihodnje s SID banko še sodelovali.«

Maja 2019 je SID banka Osnovni šoli Sostro iz Ljubljane donirala učni čebelnjak, ki prispeva k ohranjanju in ozaveščanju o pomenu čebel med mladimi generacijami otrok.

Kako je šola prišla do čebelnjaka

Pred dobrimi štirimi leti je Osnovna šola Sostro, ki je z več kot 690 učenci ena večjih šol v ljubljanski regiji, sodelovala na natečaju Čebelarske zveze Slovenije pri poslikavi panjskih končnic. Učenci 6. razreda so pri pouku naravoslovja in gospodinjstva najprej obravnavali pomen čebel, nato je lahko vsak od njih izdelal svojo panjsko končnico, ki so jih kasneje podarili lokalnemu čebelarju.

Obiskali so tudi Čebelarsko zvezo Slovenije, kjer so jim čebele in čebelarstvo podrobneje predstavili. Enega od učencev je dejavnost tako navdušila, da si je s pomočjo staršev kupil svojo prvo čebeljo družino in s tem spodbudil mentorici v šoli, ki sta zato v šolskem letu 2018/19 ustanovili Čebelarski krožek, v okviru katerega se je kmalu pokazala še potreba po čebelnjaku, ki ga je z veseljem zagotovila SID banka.

»Učni čebelnjak so od začetka obiskovali učenci Čebelarskega krožka, se o čebelarstvu učili pri njem. Potem pa je epidemija prekrižala vse naše nadaljnje načrte.«

Kako na šoli uporabljajo čebelnjak in kakšne izdelke izdelujejo na temo čebel

Ob otvoritvi čebelnjaka so bili na šoli na svojo novo pridobitev zelo ponosni. Čebelnjak so še v času pred epidemijo korone izredno radi obiskovali tako mlajši kot starejši učenci, ki v šoli pri različnih predmetih, interesnih dejavnostih ter projektih spoznavajo čebele, čebelarstvo in čebelje pridelke. Pri čebelarskem krožku so že izdelovali domačo kozmetiko s čebeljim voskom, ki so jo prodajali na šolskem novoletnem bazarju. S to tematiko so se učenci predstavili na Festivalu znanosti na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, nastale so tudi raziskovalne naloge z naslovi: Medovite rastline, Analiza mojega medu, ki so bile predstavljene pred komisijo v sklopu projekta Mladinska raziskovalna dejavnost v občini Ljubljana. Na tekmovanju Zlata kuhalnica pa so otroci za pripravo vanilijeve kreme s sadjem namesto sladkorja uporabili med in tako jedi dodali čebelarsko noto.

Slika končnega kuharskega izdelka iz tekmovanja Zlata kuhalnica. Recept: Vanilijeva krema s sadjem.

V prihodnosti mentorici načrtujeta tudi izvedbo dneva dejavnosti na temo čebel in njihovega pomena, povezali se bodo tudi s šolskim vrtnarskim krožkom.

»Veliko je takih, ki svoje mnenje spremenijo in se jim zdijo čebele pomembne za naše življenje. Učenci s takšnimi dnevi dejavnosti, projekti, urami spreminjajo svoj odnos do narave, okolja. Pomembno je, da se učencem določena tema predstavi primerno, glede na  njihovo starost. Menimo tudi, da je pomembno, da imajo učenci možnost samostojnega raziskovanja, dela z viri, dela v učilnici v naravi, srečanja s strokovnjaki in pa tudi srečanja s starejšimi učenci, ki temo poznajo že malo bolje.«

NAPOVED NOVEGA ČEBELNJAKA SID BANKE

V SID banki napovedujemo tudi postavitev že tretjega čebelnjaka (po OŠ Sostro in Višnji Gori), ki bo stal na Ljubljanskem gradu. Donirani čebelnjak bo namenjen protokolarnim dejavnostnim in bo hkrati dodatno ozaveščal o pomenu čebel in njihovi vlogi pri opraševanju rastlin kot pri ustvarjanju medu.

S tem želimo v SID banki prenesti ozaveščenost in znanje o čebelah na čim širši krog ljudi in hkrati na ta način sledimo naši zavezanosti in usmerjenosti k bolj zelenemu krožnemu gospodarstvu.

"Veseli in ponosni smo, da smo se povezali s SID banko, ki nam je omogočila čebelnjak. Upamo, da bomo tudi v prihodnje s SID banko še sodelovali."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
23. September 2022

Representatives of 18 European development banks and incentive financial institutions, the European Investment Fund and the European Commission attended a high-level meeting in Ljubljana...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.