Best Practices
Mestna občina Maribor

Saša Arsenovič, župan MOM: »SID banka je upravičila pričakovanja, saj smo v vseh projektih, za katere smo podali vlogo na SID banko, to dobili odobreno pod pogoji, ki so bili v primerjavi z ostalimi bankami tudi najugodnejši.«

 Mestna občina Maribor je dom znamenitemu stadionu Ljudski vrt, kjer potekajo najrazličnejše nogometne in druge športne prireditve. Zgrajen je bil v 60. letih 20. stoletja in tudi že večkrat obnovljen, nazadnje leta 2018.

Nogometni stadion Ljudski vrt velja za zaščitni znak štajerske prestolnice in je kot naravna, kulturna, arhitekturna in športna znamenitost ponos mesta Maribor.

Mestna občina Maribor je prejela sredstva SID banke za financiranje projekta Prenova stare tribune Ljudski vrt. Ta obsega celovito prenovo stare (zahodne) tribune Ljudskega vrta.

»V primerjavi z drugimi bankami smo ugotovili, da ponuja SID banka nižjo obrestno mero in daljšo ročnost kot ostale banke.«

Stara tribuna je po več kot 50 letih uporabe vidno zastarela, konstrukcija dotrajana, določeni predeli pod tribuno pa povsem neuporabni. Ker pa konstrukcija glavnega loka s svojimi izjemnimi merami predstavlja izjemen gradbeni podvig, je zato tudi spomeniško zaščitena.

Glavni cilji projekta prenove stare (zahodne) tribune je tako ohranitev arhitekturne dediščina mesta Maribor kot zagotovitev varnosti uporabnikov zahodne tribune, zadostitev kriterijem o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, vzpostavitev funkcionalnih dostopov do tribune in na sami tribuni, zagotovitev ustreznih sanitarnih pogojev, pridobitev novih funkcionalno opremljenih prostorov za potrebe umestitve nujno potrebnih vsebin, pridobitev funkcionalno opremljenih prostorov za izvajanje različnih dodatnih dejavnosti ter celovita urejenost celotnega rekreacijsko-športnega kompleksa Ljudski vrt.

»Podpora SID banke nam omogoča, da lahko realiziramo v krajšem času več  investicij, kot bi ji sicer, saj zakonodaja določa maksimalni obseg zadolževanja z vidika odplačil in z daljšo ročnostjo imamo večjo možnost zadolževanja. SID banka nudi kredite z daljšo ročnostjo od drugih bank, to pomeni 20-letno ročnost. Večina ostalih bank ponuja 10- do največ 15-letno ročnost, razen ene izjeme, ter nižjo obrestno mero.«

SID banka s sodelovanjem pri projektu podpira uspešne in pozitivne zgodbe, ki imajo velik vpliv na širšo okolico. Z investicijo mestne občine bo gledalcem omogočen bolj kvaliteten ogled nogometnih in drugih športnih tekem ter večja varnost na samem dogodku.

Cilj SID banke je občinam zagotoviti dodatne in posebnim potrebam prilagojene inštrumente dolgoročnega financiranja in lažjo izpolnitev zastavljenih ciljev.

»SID banka je upravičila pričakovanja, saj smo v vseh projektih, za katere smo podali vlogo na SID banko, to dobili odobreno pod pogoji, ki so bili v primerjavi z ostalimi bankami tudi najugodnejši.«

Nasvet Mestne občine Maribor drugim občinam, ki še razmišljajo o tem, kje bi vzeli posojilo:

»V kolikor imajo že izdelano celotno projektno dokumentacijo, naj posredujejo tudi povpraševanje na SID banko, saj v danem času nudi najnižjo obrestno mero in najdaljšo ročnost.«

"Podpora SID banke nam omogoča, da lahko realiziramo v krajšem času več investicij, kot bi ji sicer, saj zakonodaja določa maksimalni obseg zadolževanja z vidika odplačil in z daljšo ročnostjo imamo večjo možnost zadolževanja."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.