About SID Bank
Investitorji

31. skupščina delničarjev SID - Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana

 

Objava sklepov sprejetih na 31. skupščini delničarjev

 

Zelena obveznica

Okvir za izdajo zelenih obveznic SID banke

Second Party Opinion

Predstavitev zelene obveznice

Kontakt

Uroš Ačko

direktor oddelka za zakladništvo

e: uros.acko(at)sid.si

t: 01 200 74 54

 

Bonitetna ocena

Standard & Poor`s: AA-/A-1+

Zaradi zvišanja bonitetne ocene Republike Slovenije dne 14. junija 2019 je bonitetna agencija Standard & Poor`s dne 21. junija 2019 posledično zvišala tudi bonitetno oceno SID banke, d.d., Ljubljana, z A+/A-1 na AA-/A-1+. Prihodnji izgled bonitetne ocene SID banke, d.d., Ljubljana je stabilen.

Finančni koledar za leto 2020

Vrsta objave Predvideni datum objave*
Letno poročilo SID banke za leto 2019 petek, 24. april 2020
Sklic skupščine delničarjev ponedeljek, 1. junij 2020
Skupščina delničarjev četrtek, 2. julij 2020
Objava sklepov skupščine delničarjev petek, 3. julij 2020

Razkritja po 3. stebru Baselskih standardov bodo objavljena v rokih določenih v skladu s Smernicami o zahtevah po razkritju informacij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2016/11).

 

*Morebitne spremembe datumov objav bodo objavljene na spletni strani SID banke.

 

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

27. June 2019

Following the upgrade of the Republic of Slovenia rating on 14 June 2019 the rating agency Standard & Poor`s has on 21 June 2019 raised the rating of SID banka, d.d., Ljubljana to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.