About SID Bank
Investitorji

36. skupščina delničarjev SID - Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana

Sklic skupščine

Obrazložitve k predlaganim sklepom

Letno poročilo 2022

Objava sprejetih sklepov skupščine

 

35. skupščina delničarjev SID - Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana

Sklic skupščine

Imenovanje revizorja za poslovna leta 2023 - 2026

Objava sprejetih sklepov skupščine

 

Obveznica SID banke (ISIN XS2194917949)

Informacijski memorandum

Sporočilo za javnost

 

Zelena obveznica (ISIN XS1921553803)

Okvir za izdajo zelenih obveznic SID banke

Second Party Opinion

Predstavitev zelene obveznice

Poročilo o okoljskih učinkih za leto 2021

Poročilo o okoljskih učinkih za leto 2020

Poročilo o okoljskih učinkih za leto 2019

 

Kontakt

Uroš Ačko

direktor oddelka za zakladništvo

e: uros.acko(at)sid.si

t: 01 200 74 54

 

Bonitetna ocena

Standard & Poor`s: AA-/A-1+

Po potrditvi bonitetne ocene Republike Slovenije dne 9. junija 2023 je bonitetna agencija S&P Global Ratings dne 27. junija 2023 potrdila obstoječo bonitetno oceno SID banke, d.d., Ljubljana: AA-/A-1+. Prihodnji izgled bonitetne ocene SID banke, d.d., Ljubljana ostaja stabilen.

Finančni koledar za leto 2023

Vrsta objave Predvideni datum objave*
Letno poročilo SID banke za leto 2022** petek, 28. april 2023
Sklic skupščine delničarjev sreda, 31. maj 2023
Razkritja po 3. stebru na dan 31. 3. 2023 četrtek, 15. junij 2023
Skupščina delničarjev sreda, 5. julij 2023
Objava sklepov skupščine delničarjev in poročila o prejemkih četrtek, 6. julij 2023
Razkritja po 3. stebru na dan 30. 6. 2023 petek, 13. oktober 2023
Razkritja po 3. stebru na dan 30. 9. 2023 petek, 15. december 2023

* Navedeni so predvideni datumi objav. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih. Morebitne spremembe datumov objav bodo objavljene na spletni strani SID banke.

** Sestavni del letnega poročila so razkritja po 3. stebru po stanju na dan 31.12.2022.

 

 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
23. September 2022

Representatives of 18 European development banks and incentive financial institutions, the European Investment Fund and the European Commission attended a high-level meeting in Ljubljana...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.