Dogodki

Tovarna leta 2022

13. oktobra 2022 bo potekal izbor za naziv Tovarna leta. Dogodek bo v organizaciji časnika Finance gostilo podjetje Eti Elektroelement iz Izlak, ki je hkrati tudi lanskoletni prejemnik omenjene nagrade.

Z izborom želi časnik Finance vodilnim ljudem v slovenskih tovarnah dati priznanje za njihovo delo in  prispevek k blaginji Slovenije. V okviru izbora se izbira in nagrajuje najboljša tovarna, torej proizvodno podjetje v Sloveniji.

Cilji izbora so:

  • poudariti dobre prakse v tovarnah, ki prispevajo k višji dodani vrednosti in večji konkurenčnosti podjetij na domačem in tujih trgih;
  • vodilne ljudi v proizvodnji povezati med seboj ter z organizacijami in ljudmi, ki so zainteresirani za razvoj proizvodne skupnosti, ter
  • v poslovni in splošni javnosti okrepiti zavedanje o pomenu in dosežkih slovenskih proizvodnih podjetij.

Z nagrado tovarna leta se nagrajuje tehnološko naprednost proizvodnih podjetij, natančneje sposobnost podjetij, da v svoji proizvodnji in pri svojem poslovanju uporabljajo novejše, zmogljivejše in boljše tehnologije ter procese, kar vse povečuje prihodke, produktivnost dela, znižuje stroške, pomeni višjo dodano tehnološko vrednost za kupce in večje zadovoljstvo ter vse to nazadnje prispeva k povečevanju dobička.

Na dogodek so vabljeni vsi vodilni menedžerji in vodje proizvodnje v slovenskih industrijskih podjetjih, IT strokovnjaki iz proizvodnih podjetij ter partnerji in sodelavci projekta Tovarna leta. Prav tako so vabljeni vsi strokovnjaki in organizacije, ki so zainteresirane za razvoj proizvodne skupnosti.

Več informacij o projektu.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.