Financiranje vaših kupcev v tujini

Želite izboljšati konkurenčnost vaše ponudbe in povečati obseg izvoza vaših izdelkov ali storitev na tuje trge?

Preberite si, kako je podjetje Iskratel, d.o.o. preko financiranja tujega kupca uspešno vstopilo na tuji trg. 

Vaš tuji kupec lahko kredit pridobi

  • Če ste glavni pogodbeni dobavitelj ali izvajalec.

  • Če izvažate investicijsko blago ali storitve (npr. oprema, stroji, proizvodne linije, oprema hotelov, gradbeni in strojni inženiring, software oprema ipd.).

  • Če vaš izdelek ali storitev vsebuje vsaj 20 % slovenske komponente.

  • Če je vaše podjetje registrirano v Sloveniji.

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo širitev obsega prodaje in varno poslovanje na tuje trge.

Svetujemo, financiramo in zavarujemo

Vi si s kreditom SID banke vašemu tujemu kupcu zagotovite:

  • Takojšnje plačilo po dobavi.

  • Varnost poslovanja s prenosom tveganja neplačila na SID banko.

  • Povečanje konkurenčnosti.

Vašemu kupcu v tujini pa nudimo:

  • Ugodno financiranje v višini od 200.000 € dalje.

  • Dobo kreditiranja od 2 do 10 let.

  • Neposredno financiranje s strani SID banke ali prek njegove (lokalne) banke.

Vaši tuji kupci lahko kredit pridobijo tudi pri sodelujočih poslovnih bankah po programih:

Svoje zastavljene cilje z nami dosežete varneje, lažje, hitreje in zanesljiveje.

Rok za oddajo vloge                        

Rok za oddajo vloge je neomejen.

Kontakt

Nadja Cvek

e: nadja.cvek@sid.si

t: 01 200 75 69

Marjeta Rusjan Vidmar

e: marjeta.rusjan@sid.si

t: 01 200 75 47

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
04. April 2022

SID Bank and the European Investment Fund (EIF) presented the Extended Slovenian Capital Growth Investment Program SEGIP Top-up...

24. March 2022

The EIF and SID Banka will top up the Slovene Equity Growth Investment Programme (SEGIP) with an additional €100 million.

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.