Osnovne informacije o SEGIP

Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (Slovene Equity Growth Investment Programme - SEGIP)

Naložbeni program za lastniško financiranje slovenskih podjetij v obsegu 100 milijonov evrov, ki sta ga leta 2017 vzpostavila SID banka in Evropski investicijski sklad (EIF).

Sporočilo za javnost z novinarske konference ob vzpostavitvi SEGIP

Navedena sredstva se bo investiralo skupaj s sredstvi zasebnih vlagateljev v podporo dostopa slovenskih malih, srednje velikih podjetij ter mid-cap podjetij (podjetij z do vključno 2.999 zaposlenimi) do lastniškega kapitala za rast in širitev poslovanja. EIF in SID banka prispevata v ta naložbeni program, ki sta ga skupaj razvili, vsaka 50 milijonov EUR, naložbeni program pa naj bi mobiliziral še dodatna sredstva zasebnih vlagateljev za naložbe v sklade zasebnega kapitala.

Cilj SEGIP-a je podpreti slovenska mala, srednje velika in mid-cap podjetja, privabiti mednarodne naložbe zasebnega kapitala v Slovenijo in graditi finančne in institucionalne zmogljivosti v Sloveniji s podpiranjem upravljavcev skladov zasebnega kapitala, ki pomemben del svojih naložb usmerjajo v slovenska podjetja.

EIF bo upravljal in izvajal SEGIP preko naložb sredstev SEGIP v sklade tveganega kapitala in sklade zasebnega kapitala ter s sofinanciranjem slovenskih podjetij  poleg skupaj z investicijskimi skladi oz.​​zasebnimi vlagatelji po tržnih pogojih. Program ni omejen na noben sektor.

Del sredstev SEGIP je namenjen razvoju slovenskega trga lastniškega financiranja ter krepitvi finančne in institucionalne zmogljivosti v Sloveniji. Tako je EIF v okviru SEGIP vodil ločen izbirni postopek (ki se je končal leta 2018) in je bil usmerjen v vzpostavitev skladov zasebnega kapitala v Sloveniji s fokusom njihovih naložbenih aktivnosti prav tako v Sloveniji.

SEGIP je eden od prvih finančnih programov, ki jih je EIF vzpostavil v okviru EIF-NPI Equity platforme in Naložbenega načrta za Evropo v sodelovanju z nacionalnimi spodbujevalnimi institucijami na EU ravni. SID banka je  kot ustanovitvena članica pristopila k ustanovitvi te platforme septembra 2016.

Kontakti in predložitev predlogov za naložbe

Če ste upravljalec investicijskega sklada, preberite več o tem, kako predložiti EIF-u svoj predlog za naložbo ali kontaktirajte kontaktno osebo EIF, s katero imate že vzpostavljeno sodelovanje.

Če ste podjetje, ki se zanima za zgoraj opisano financiranje, se obrnite na investicijske sklade v portfelju EIF, ki so navedeni v sledečem seznamu:

Kratka predstavitev programa SEGIP

Seznam investicijskih skladov v portfelju EIF

 

Kontakt

Natalija Stošicki, direktorica

oddelek za naložbe in evropske programe

e: natalija.stosicki(at)sid.si

t: 01 200 74 86

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.