Uspešne zgodbe

SID banka zainteresiranim podjetjem nudi lastniško financiranje preko Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), katerega glavni pobudnik je bila že v letu 2016 ravno SID banka, ko smo na tem področju zaznali veliko tržno vrzel. Od 100 mio EUR sredstev (50 mio EIF, 50 mio SID banka) jih je bilo 50 mio EUR namenjenih za sklade zasebnega kapitala s slovenskimi upravljavci, ki jih je na podlagi javnega razpisa izbral EIF. V okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP) sta bila za upravljavca programa izbrana sklad Alfi PE d.o.o. (KF Finance) in sklad Generali Growth Equity Fund (Generali Investments).

sklad Alfi PE nam je z 12,5 mio EUR uspelo angažirati še dodatnih 45 mio EUR sredstev s strani zasebnih vlagateljev, kar je veliko nad pričakovanji, ki so bila postavljena ob vzpostavitvi SEGIP. Od tega bo vsaj 75 % sredstev sklada namenjenih slovenskim podjetjem v obliki lastniškega financiranja, kar predstavlja več kot 4-kratnik sredstev SID banke. Sklad je izvedel naložbe v Trival AntenePrevent & DelozaMedilabBaby CenterPikapoko, MDT&T, Veterinarska bolnišnica Slovenska Bistrica in Elektronički računi iz Zagreba.

Družba Generali Investments je preko svojega sklada Generali Growth Equity Fund z vložkom SID banke 12,5 mio EUR uspela dodatno mobilizirati še 40 mio EUR sredstev zasebnih vlagateljev. Od tega je najmanj 70% sredstev predvidenih za slovenska podjetja, kar tudi prestavlja skoraj 4-kratnih sredstev SID banke. Sklad Generali Growth Equity Fund je izvedel naložbe v podjetje Eko PapirLIT TranzitParadajz, Panorganic, Rolnet (proteini.si)Eko papir in Diverto iz Hrvaške.

Generali Growth Equity Fund

 

 

Uspešen vstop in izstop iz lastniških deležev:

 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.