Best Practices
Holding Kobilarna Lipica

Sodelovanje med SID banko in Holdingom Kobilarne Lipica je omogočilo investicijo v krepitev trajnostnega razvoja turizma

Leta 1996 je bila Kobilarna Lipica s sprejetjem zakona o Kobilarni Lipica razglašena za kulturni spomenik izjemnega pomena za Republiko Slovenijo. Kulturno dediščino Kobilarne Lipica, ki je pod posebnim varstvom, tvorijo kultivirana kraška krajina, čreda konj lipicanske pasme ter stavbna in umetnostna dediščina.

Kobilarna Lipica je izvorna kobilarna lipicanske pasme konj, obenem pa tudi ena najbolj prepoznavnih in priljubljenih turističnih destinacij Slovenije, kjer lahko obiskovalci preživijo čudovite trenutke sprostitve. Med sprehodi po lipiškem posestvu si lahko ogledajo lipicance na prostranih pašnikih, v zgodovinskem jedru kobilarne pa izvedo vse lipicancu, eni najstarejših kulturnih pasem konj. Obiščejo lahko predstavo klasične šole jahanja, najstarejši hlev Velbanco in Muzej Lipikum, si ogledajo Galerijo Avgusta Černigoja in se podajo na vožnjo s kočijo po zgodovinskih drevoredih.

Na posestvu Lipice so obiskovalcu na voljo tudi hotel Maestoso, a la carte restavracija Gratia, golf igrišče, disc golf in mini golf.

SID banka je zagotovila financiranje prenove hotelskega kompleksa Maestoso v Lipici iz lastnih virov, in sicer z dvema dolgoročnima kreditoma v skupni višini 4 milijone evrov.

Investicija v hotelski kompleks je upoštevala skrbno izrabo prostora in povečanje hotelskih kapacitet na 139 sob (od tega nekaj apartmajev), zagotovitev energetske učinkovitosti zgradbe, skladno s smernicami za učinkovito rabo energije, izdelavo vseh novih elektro, strojnih in vodovodnih instalacij ter celovito novo opremo vključno s prenovo restavracije »a la carte«, kuhinje in kongresnih prostorov. Hotel je sodobno oblikovan ob upoštevanju krajine, v kateri je nameščen. Poseg predvideva nadgradnjo obstoječih traktov za eno nadstropje ter izgradnjo novega trakta hotela. Sam projekt zajema izvedbo gradbenih, obrtniških, elektro-instalacijskih, strojnih del vključno z zunanjo ureditvijo in vso potrebno opremo nastanitvenega dela, restavracije in kongresne dvorane.

Družba Holding Kobilarna Lipica s prenovo hotela sledi strategiji slovenskega turizma, ki daje prednost naložbam v novo visokokakovostno ponudbo nastanitev. Slovenski turizem se usmerja v izkoriščanje trajnostnega potenciala turizma iz naslova prostora, zelenega in ohranjenega naravnega in avtentičnega kulturnega okolja. Investicija v hotel bo imela doprinos k razvoju slovenskega turizma in k učvrstitvi poslovnega modela Holdinga Kobilarne.

Direktor Holdinga Kobilarna Lipica, Matej Oset: »S podporo SID banke smo v Holdingu Kobilarna Lipica, d.o.o. oplemenitili sredstva, ki jih je za prenovo Hotela Maestoso 4* superior namenila ustanoviteljica družbe, Republika Slovenija. Tako smo zagotovili sredstva za največjo in najpomembnejšo naložbo v turizem na posestvu Kobilarne Lipica v zadnjih 40 letih. Uspešen zaključek investicije nas navdaja z zadovoljstvom in ponosom, saj predstavlja prenova Hotela Maestoso 4* superior novo rojstvo in simbolen začetek nove zgodbe turizma v Lipici, obenem pa je izjemnega pomena tudi za zaokrožitev ponudbe in utrjevanje vloge Lipice kot generatorja rasti turizma v regiji.«

S financiranjem projekta SID banka prispeva k udejanjanju dolgoročne strategije razvoja slovenskega turizma, saj se bodo poleg ohranitve in nadgradnje nastanitvenih kapacitet učinki odražali tudi v širšem okolju.

"S podporo SID banke smo v Holdingu Kobilarna Lipica oplemenitili sredstva in uspešen zaključek investicije nas navdaja z zadovoljstvom in ponosom."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.