Neposredno financiranje v obliki sofinanciranja

Financiranje razvojnih projektov, skupaj s poslovnimi bankami.

Razvojni projekti se lahko financirajo tudi po načelu sofinanciranja (v obliki sindikata oziroma konzorcija bank, club deal poslov in drugih oblik sofinanciranja), po katerem SID banka ali poslovna banka identificira, pregleda ter strukturira posel in povabi poslovno banko ali SID banko k sodelovanju.

Prednosti za podjetja

  • financiranje izvedbe večjih in zahtevnejših projektov,
  • zaprtje finančne konstrukcije projekta, na podlagi sodelovanja in povezovanja s poslovnimi bankami,
  • daljša odplačilna doba financiranja,
  • zagotovljeni tržni pogoji financiranja,  
  • nadaljnja rast in razvoj podjetja ter lažje doseganje zastavljenih ciljev.

To prinaša številne prednosti vsem deležnikom, saj je preko delitve tveganj omogočeno financiranje večjih projektov, ali pa si financerji le-te razdelijo tako, da poslovne banke omogočijo financiranje s krajšo ročnostjo, SID banka pa z daljšo ročnostjo in tako zadosti različnim potrebam razvojnih projektov na trgu.

 

Kontakt:

Matjaž Frank

Elektronska pošta: matjaz.frank@sid.si

Telefon: 01/ 2007 566

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
15. July 2024

SID Bank, the European Investment Fund, and the Croatian Development Bank HBOR have become cornerstone investors in the first technology innovation fund in Slovenia and Croatia.

24. April 2024

Publication of SID Bank's annual report for...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.