Druge oblike neposrednega financiranja

Financiranje v okviru programov dopolnjujejo tudi druge oblike načini financiranja v skladu z Zakonom o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB).

SID banka nudi finančne storitve kjer nastajajo oziroma so ugotovljene tržne vrzeli, med katere sodijo tudi ciklične vrzeli, in sicer zlasti na področjih mednarodnih gospodarskih poslov in mednarodnega gospodarskega sodelovanja s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih, raziskavah in razvoju ter inovacijah, zaposlovanju, varovanju okolja in energetski učinkovitosti, regionalnem razvoju, stanovanjskem področju in na gospodarski ter javni infrastrukturi.

Prednosti za podjetja

  • financiranje izvedbe večjih in zahtevnejših projektov,
  • financiranje prilagojeno potrebam projekta,
  • podpora SID banke v primeru zavrnitve ostalih financerjev,
  • svetovanje s strani projekte pisarne SID banke,
  • svetovanje glede zaprtja finančne konstrukcije projekta.

Kontakt:

Matjaž Frank

Elektronska pošta: matjaz.frank@sid.si

Telefon: 01/ 2007 566

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
15. July 2024

SID Bank, the European Investment Fund, and the Croatian Development Bank HBOR have become cornerstone investors in the first technology innovation fund in Slovenia and Croatia.

24. April 2024

Publication of SID Bank's annual report for...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.