Informacije za zainteresirane upravljavce skladov

Ste upravitelj sklada, ki se zanima za partnerstvo z EIF v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP)?

EIF zagotavlja investiranje in soinvestiranje izbranim upravljavcem skladov s pozitivnimi dosedanjimi dosežki oz. rezultati, ob izpolnjevanju spodaj navedenih pogojev. V vsakem primeru se lahko zahteva izpolnjevanje dodatnih pogojev.

Naložbe investicijskih skladov

V kolikor upravljavci skladov želijo, da jih EIF obravnava kot interesente za vlaganje sredstev SEGIP v sklade, ki jih upravljajo, lahko predložijo svoj predlog sklada EIF. Predloge bo EIF obravnaval kontinuirano.

Da bi EIF obravnaval predlog upravljavca za investiranje sredstev SEGIP v  investicijski sklad,  mora investicijski sklad  izpolnjevati naslednje pogoje oz. kriterije:

 1. upravljati ga mora ekipa upravljavcev z dokazanimi dosedanjimi dosežki oz. rezultati;
 2. strategija sklada mora biti osredotočena na naložbe za rast in širitev podjetij (s strategijami prevzemov, buy-and-built (nakupom in  graditvijo podjetja) ter takšnih kapitalskih zamenjav, ki vključujejo povečanje kapitala ciljnih družb v portfelju skladov);
 3. sklad mora podjetjem v portfelju nuditi večinoma lastniško ali kvazi lastniško financiranje; 
 4. mora biti usmerjen k vlaganju znatnega dela portfelja sklada v podjetja, ki:
  • imajo sedež ali znatne dolgoročne posle v Sloveniji;
  • so srednje velika ali mala podjetja (definicija EU) ali mid-cap podjetja (do vključno 2999 zaposlenih, merjeno v EPDČ); 
  • imajo nadaljnje možnosti za rast.  

EIF lahko ob pregledu predloga o naložbi v sklad določi dodatne pogoje.

Ločeno od kontinuiranega postopka izbire se bo leta 2018 začel izvajati poseben izbirni postopek za nastale naložbene ekipe vzpostavljene v Sloveniji.

Soinvestiranje

EIF bo zagotovil kapital za so-investiranje izbranim upravljavcem skladov, ki:

 • imajo vzpostavljen odnos z EIF;
 • izkazujejo pozitivne dosedanje dosežke oz. rezultate;
 • predlagajo so-investicijo v podjetje, ki predstavlja novo ali že obstoječo naložbo v portfelju njihovega osnovnega investicijskega sklada, v katerem je EIF že obstoječi investitor.

Kapital za soinvestiranje bo zagotovljen preko sklada za posebne namene ("special purpose vehicle"), ki ga vzpostavi in upravlja upravljavec osnovnega investicijskega sklada. Upravljavec sklada bo iz sklada za posebne namene so-investiral v ciljno podjetje skupaj z  osnovnim investicijskim skladom, ki ga upravlja. Višina naložb bo ocenjena v vsakem primeru posebej. Ni vnaprej določenih najvišjih ali najnižjih zneskov.

Zainteresirani upravljavci skladov morajo EIF predložiti predlog o soinvestiranju, ki cilja na identificirano ciljno podjetje,prek svojih obstoječih razmerij oz. kontaktov z EIF ali kontaktirati EIF za dodatne informacije.

Če bo naložbeni predlog izpolnjeval spodaj navedena merila, bo EIF pred nadaljevanjem postopka izvedel začetni pregled za določitev upravičenosti.

Ciljno podjetje mora:

 • biti srednje veliko ali malo podjetje (definicija EU) ali mid-cap podjetje (do vključno 2999 zaposlenih, merjeno v EPDČ), z najmanj dvema zaposlenima in mora poslovati vsaj dve zaključeni poslovni leti;
 • biti v  fazi rasti in širitve ter iskati financiranje s strani zasebnega ali tveganega lastniškega kapitala  (tj. podjetje ne sme biti v semenski ali zagonski (start-up) fazi življenjskega cikla);
 • imeti nadaljnje možnosti za rast;
 • imeti sedež ali znatne dolgoročne posle v Sloveniji.

EIF lahko ob pregledu predloga o so-investiranju določi dodatne pogoje.

Kontakti in predložitev predlogov za naložbe

Če ste upravljalec sklada, preberite več o tem, kako predložiti EIF-u svoj predlog za naložbo ali kontaktirajte kontaktno osebo EIF, s katero imate že vzpostavljeno sodelovanje.

Če ste podjetje, ki se zanima za zgoraj opisano financiranje, se obrnite na investicijske sklade v portfelju EIF, ki so navedeni v sledečem seznamu:

Seznam investicijskih skladov v portfelju EIF

 

Kontakt

Natalija Stošicki, direktorica

oddelek za naložbe in evropske programe

e: natalija.stosicki(at)sid.si

t: 01 200 74 86

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.