Velika podjetja
Informacije za zainteresirane upravljavce skladov

Ste upravitelj sklada, ki se zanima za partnerstvo z EIF v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP)?

EIF zagotavlja investiranje in soinvestiranje izbranim upravljavcem skladov s pozitivnimi dosedanjimi dosežki oz. rezultati, ob izpolnjevanju spodaj navedenih pogojev. V vsakem primeru se lahko zahteva izpolnjevanje dodatnih pogojev.

Naložbe investicijskih skladov

V kolikor upravljavci skladov želijo, da jih EIF obravnava kot interesente za vlaganje sredstev SEGIP v sklade, ki jih upravljajo, lahko predložijo svoj predlog sklada EIF. Predloge bo EIF obravnaval kontinuirano.

Da bi EIF obravnaval predlog upravljavca za investiranje sredstev SEGIP v  investicijski sklad,  mora investicijski sklad  izpolnjevati naslednje pogoje oz. kriterije:

 1. upravljati ga mora ekipa upravljavcev z dokazanimi dosedanjimi dosežki oz. rezultati;
 2. strategija sklada mora biti osredotočena na naložbe za rast in širitev podjetij (s strategijami prevzemov, buy-and-built (nakupom in  graditvijo podjetja) ter takšnih kapitalskih zamenjav, ki vključujejo povečanje kapitala ciljnih družb v portfelju skladov);
 3. sklad mora podjetjem v portfelju nuditi večinoma lastniško ali kvazi lastniško financiranje; 
 4. mora biti usmerjen k vlaganju znatnega dela portfelja sklada v podjetja, ki:
  • imajo sedež ali znatne dolgoročne posle v Sloveniji;
  • so srednje velika ali mala podjetja (definicija EU) ali mid-cap podjetja (do vključno 2999 zaposlenih, merjeno v EPDČ); 
  • imajo nadaljnje možnosti za rast.  

EIF lahko ob pregledu predloga o naložbi v sklad določi dodatne pogoje.

Ločeno od kontinuiranega postopka izbire se bo leta 2018 začel izvajati poseben izbirni postopek za nastale naložbene ekipe vzpostavljene v Sloveniji.

Soinvestiranje

EIF bo zagotovil kapital za so-investiranje izbranim upravljavcem skladov, ki:

 • imajo vzpostavljen odnos z EIF;
 • izkazujejo pozitivne dosedanje dosežke oz. rezultate;
 • predlagajo so-investicijo v podjetje, ki predstavlja novo ali že obstoječo naložbo v portfelju njihovega osnovnega investicijskega sklada, v katerem je EIF že obstoječi investitor.

Kapital za soinvestiranje bo zagotovljen preko sklada za posebne namene ("special purpose vehicle"), ki ga vzpostavi in upravlja upravljavec osnovnega investicijskega sklada. Upravljavec sklada bo iz sklada za posebne namene so-investiral v ciljno podjetje skupaj z  osnovnim investicijskim skladom, ki ga upravlja. Višina naložb bo ocenjena v vsakem primeru posebej. Ni vnaprej določenih najvišjih ali najnižjih zneskov.

Zainteresirani upravljavci skladov morajo EIF predložiti predlog o soinvestiranju, ki cilja na identificirano ciljno podjetje,prek svojih obstoječih razmerij oz. kontaktov z EIF ali kontaktirati EIF za dodatne informacije.

Če bo naložbeni predlog izpolnjeval spodaj navedena merila, bo EIF pred nadaljevanjem postopka izvedel začetni pregled za določitev upravičenosti.

Ciljno podjetje mora:

 • biti srednje veliko ali malo podjetje (definicija EU) ali mid-cap podjetje (do vključno 2999 zaposlenih, merjeno v EPDČ), z najmanj dvema zaposlenima in mora poslovati vsaj dve zaključeni poslovni leti;
 • biti v  fazi rasti in širitve ter iskati financiranje s strani zasebnega ali tveganega lastniškega kapitala  (tj. podjetje ne sme biti v semenski ali zagonski (start-up) fazi življenjskega cikla);
 • imeti nadaljnje možnosti za rast;
 • imeti sedež ali znatne dolgoročne posle v Sloveniji.

EIF lahko ob pregledu predloga o so-investiranju določi dodatne pogoje.

Kontakti in predložitev predlogov za naložbe

Če ste upravljalec sklada, preberite več o tem, kako predložiti EIF-u svoj predlog za naložbo ali kontaktirajte kontaktno osebo EIF, s katero imate že vzpostavljeno sodelovanje.

Če ste podjetje, ki se zanima za zgoraj opisano financiranje, se obrnite na investicijske sklade v portfelju EIF, ki so navedeni v sledečem seznamu:

Seznam investicijskih skladov v portfelju EIF

 

Kontakt

Natalija Stošicki, direktorica

oddelek za naložbe in evropske programe

e: natalija.stosicki(at)sid.si

t: 01 200 74 86

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
25. Julij 2022

SID banka lahko gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zadrugam in javnim zavodom, ki so se znašli v težavah zaradi posledic agresije Rusije proti Ukrajini, na podlagi prejete...

15. Junij 2022

Predsednik uprave SID banke, mag. Damijan Dolinar, in guverner Japonske banke za mednarodno sodelovanje, g. Maeda Tadashi, sta ob prisotnosti veleposlanice RS na Japonskem, dr. Ane...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.