Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 1)

Želite financirati investicije na različnih področjih vašega delovanja?

Ste podjetje z najmanj 2 zaposlenimi in poslujete najmanj 2 polni poslovni leti?

Kredit lahko pridobite

 • Če ste samostojni podjetnik, gospodarska družba, organizirana kot d. o. o. ali d. d. ali zadruga

 • Če se bo investicija končala v 5 ih letih po odobritvi kredita in se bo izvajala v Sloveniji. Z investicijo lahko pričnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita.

 • Če bo vaša lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Vaš partner v vseh fazah poslovanja

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, ki jih lahko namenite za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na področju:

 • Podjetniških projektov v vseh fazah razvoja.
 • Raziskav in razvoja z namenom spodbujanja konkurenčnosti in razvoja.
 • Spodbujanja in izboljševanja nivojev izobrazbe, znanj in upravljanja znanj ter spodbud potrebnim prekvalifikacijam ter pridobivanje specifičnih znanj.
 • Zaposlovanja težje zaposljivih oseb.
 • Varovanja okolja in energetske učinkovitosti.
 • Regionalnega razvoja.
 • Stanovanjskem področju določenim kategorijam prebivalstva.
 • Gospodarske in javne infrastrukture, občinskega in pokrajinskega razvoja.

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo financiranje investicij na različnih področjih vašega delovanja.

Program vam omogoča

 • Maksimalen kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 €.

 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

 • Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

 • Dobo kreditiranja od 6 do 20 let.

 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ 5 let, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita.

 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

 • Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita, temveč le strošek notarja za ureditev zavarovanj.

Svoje zastavljene cilje z nami dosežete lažje, hitreje in zanesljiveje.

Rok za oddajo vloge                        

Do porabe sredstev.

 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.