Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja (MSP 6)

Deluje vaša družba vsaj dve leti, ima najmanj dva zaposlena in poravnane vse obveznosti do davčne uprave? Imate razvit zdrav poslovni model z jasno idejo in vizijo razvoja?

Kljub temu imate omejen dostop do financiranja ali spadate med kapitalsko šibkejše družbe?

Kredit lahko pridobite

 • Če ste v zadnjem zaključenem poslovnem letu dosegli najmanj 12,5 % in največ 40 % stopnjo kapitala.

 • Če se investicija še ni začela, se bo izvajala v Sloveniji in bo trajala do 4 let.

 • Če bo vaša lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, s katerimi boste v dobi kreditiranja realizirane prihodke vašega podjetja namenili za:

 • Krepitev poslovanja.

 • Naložbe v poslovanje – opremo, stroje, prostore, povečanje raznovrstnosti proizvodnje itd.

 • Krepitev kapitala.

 • Nove zaposlitve.

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo investicije, razbremenimo vaš denarni tok ter, da ob zaključku kredita vaše podjetje doseže 40 % stopnjo kapitala v vsej aktivi / pasivi.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €.

 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

 • Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

 • Dobo kreditiranja od 6 do 12 let.

 • Moratorij na odplačilo glavnice polovične ročnosti kredita (od 3 do 6 let).

 • Možnost zavarovanja kredita z nepremičninskim zavarovanjem ali zavarovanjem predmeta financiranja. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita, temveč le strošek notarja za ureditev zavarovanj.

Svoje zastavljene cilje z nami dosežete lažje, hitreje in zanesljiveje.

Rok za oddajo vloge za kredit                        

Do porabe sredstev.

 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017
02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

27. June 2019

Following the upgrade of the Republic of Slovenia rating on 14 June 2019 the rating agency Standard & Poor`s has on 21 June 2019 raised the rating of SID banka, d.d., Ljubljana to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.