Mala in srednja podjetja
Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja (MSP 6)

Deluje vaša družba vsaj dve leti, ima najmanj dva zaposlena in poravnane vse obveznosti do davčne uprave? Imate razvit zdrav poslovni model z jasno idejo in vizijo razvoja?
Kljub temu imate omejen dostop do financiranja ali spadate med kapitalsko šibkejše družbe?

Kredit lahko pridobite

 • Če ste v zadnjem zaključenem poslovnem letu dosegli najmanj 12,5 % in največ 40 % stopnjo kapitala.

 • Če se investicija še ni začela, se bo izvajala v Sloveniji in bo trajala do 2 let.

 • Če bo vaša lastna udeležba v investiciji najmanj 25 % priznanih izdatkov.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, s katerimi boste v dobi kreditiranja realizirane prihodke vašega podjetja namenili za:

 • Krepitev poslovanja.

 • Naložbe v poslovanje – opremo, stroje, prostore itd.

 • Krepitev kapitala.

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo investicije, razbremenimo vaš denarni tok ter, da ob zaključku kredita vaše podjetje doseže 40 % stopnjo kapitala v vsej aktivi / pasivi.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €.

 • Financiranje do 75 % ustreznih izdatkov.

 • Predvideno obrestno mero 6-mesečni euribor + 2,5 % p.a.

 • Dobo kreditiranja od 8 do 12 let.

 • Moratorij na odplačilo glavnice polovične ročnosti kredita (od 4 do 6 let).

 • Možnost zavarovanja kredita z nepremičninskim zavarovanjem ali zavarovanjem predmeta financiranja. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita, temveč le strošek notarja za ureditev zavarovanj.

Svoje zastavljene cilje z nami dosežete lažje, hitreje in zanesljiveje.

Rok za oddajo vloge                        

Rok za oddajo vloge je 31. oktober 2018.
Rok za črpanje kredita je 31. december 2018.

tisoč
novih delovnih mest v letu 2016
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2016
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2016

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na msp@sid.si

20. November 2017

SID banka ter Evropski investicijski sklad sta 16. novembra 2017 vzpostavila 100 milijonov evrov obsežen investicijski program Slovenski naložbeni program kapitalske rasti.

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.