Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 2)

Nameravate financirati investicije na različnih področjih vašega delovanja?

Vaše podjetje izpolnjuje enega ali več standardov družbene odgovornosti?

Kdo lahko pridobi kredit

 • Malo ali srednje veliko podjetje.
 • Veliko podjetje.
 • Tuje podjetje s sedežem v EU s podružnico v Sloveniji.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 €.
 • Financiranje do 75% upravičenih stroškov.
 • Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od bonitete ter oblike zavarovanj in od intenzivnosti državne pomoči.
 • Dobo kreditiranja od 6 do 20 let.
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ 5 let, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Kredit lahko pridobite, če

 • Vaša družba izpolnjuje enega ali več standardov družbene odgovornosti.
 • Družba ni v težavah.
 • Družba nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in je v stanju kapitalske ustreznosti.
 • Družba ne opravlja primarne kmetijske dejavnosti ali drugih izključenih dejavnosti.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, ki jih lahko namenite za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva namenjena za:

 • vzpostavitev nove poslovne enote;
 • širitev proizvodnih zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
 • diverzifikacijo proizvodnje obstoječe poslovne enote;
 • bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu poslovne enote.

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo financiranje investicij na različnih področjih vašega delovanja.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita. Kreditojemalca tako bremeni le strošek ureditve zavarovanja pri notarju.

Kreditojemalec lahko kadarkoli dogovori znižanje obrestne mere zaradi izboljšanja kvalitete zavarovanj ali izboljšanja bonitetne ocene.

Rok in oddaja vloge

Do porabe sredstev.

Izvedbena dela se ne smejo začeti pred oddajo vloge za financiranje.

 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017
02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

27. June 2019

Following the upgrade of the Republic of Slovenia rating on 14 June 2019 the rating agency Standard & Poor`s has on 21 June 2019 raised the rating of SID banka, d.d., Ljubljana to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.