Mala in srednja podjetja
Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 2)

Nameravate financirati investicije na različnih področjih vašega delovanja?

Vaše podjetje izpolnjuje enega ali več standardov družbene odgovornosti?

Kdo lahko pridobi kredit

 • Malo ali srednje veliko podjetje.
 • Veliko podjetje.
 • Tuje podjetje s sedežem v EU s podružnico v Sloveniji.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 €.
 • Financiranje do 75% upravičenih stroškov.
 • Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od bonitete ter oblike zavarovanj in od intenzivnosti državne pomoči.
 • Dobo kreditiranja od 6 do 20 let.
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ 5 let, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Kredit lahko pridobite, če

 • Vaša družba izpolnjuje enega ali več standardov družbene odgovornosti.
 • Družba ni v težavah.
 • Družba nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in je v stanju kapitalske ustreznosti.
 • Družba ne opravlja primarne kmetijske dejavnosti ali drugih izključenih dejavnosti.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, ki jih lahko namenite za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva namenjena za:

 • vzpostavitev nove poslovne enote;
 • širitev proizvodnih zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
 • diverzifikacijo proizvodnje obstoječe poslovne enote;
 • bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu poslovne enote.

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo financiranje investicij na različnih področjih vašega delovanja.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita. Kreditojemalca tako bremeni le strošek ureditve zavarovanja pri notarju.

Kreditojemalec lahko kadarkoli dogovori znižanje obrestne mere zaradi izboljšanja kvalitete zavarovanj ali izboljšanja bonitetne ocene.

Rok in oddaja vloge

Do porabe sredstev.

Izvedbena dela se ne smejo začeti pred oddajo vloge za financiranje.

Informativna zloženka

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
24. April 2024

Objava letnega poročila SID banke za leto 2023, ki je oblikovano v viziji zelene prihodnosti, ki jo omogoča kapital....

25. Marec 2024

SID banka in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila skupaj preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.