Projektna pisarna

SID banka je že od leta 2015 del Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH), v sklopu česar je bil v letu 2018 ustanovljen oddelek za projektno in izvozno financiranje. V letu 2019 je bila z Evropsko investicijsko banko sklenjena pogodba za tehnično pomoč za namen vzpostavitve in delovanja projektne pisarne.

Cilj projektne pisarne

 • izboljšati naložbeno okolje,
 • odpraviti pomanjkljivosti oz. ozka grla pri mobilizaciji financiranja

s spodbujanjem investicijskih svetovalnih storitev na lokalni ravni in s tem zagotovitev podpore predlagateljem projektov pri razvoju uspešnih, trajnostnih in kakovostnih projektov.

Storitve

Pomoč investitorjem v vseh fazah projektnega financiranja: zgodnjem pregledu, pripravi pogojev, cen, ocen in tehnologij investicij ter finančnem strukturiranju.

 • Ocena, presoja in vrednotenje.
 • Financiranje v skladu s potrebami.
 • Pomoč pri pridobitvi sredstev EU
 • in kombiniranje z drugimi viri financiranja.

Področja delovanja

 • Presoja projektov (z vidika finančne in družbeno-ekonomske upravičenosti, opredelitvijo finančne konstrukcije ter finančnih zavez).
 • Presoja projektov namensko ustanovljenih družb (SPV).
 • Presoja investicijskih stroškov projektov (gradbena in obrtniška dela).
 • Presoja in financiranje projektov drugih nefinančnih družb ali javnih zavodov, ki ne opravljajo večinske dejavnosti proti plačilu na trgu.
 • Promocija mednarodnih investicijskih pobud, relevantnih za financiranje slovenskih investicij.
 • Razvoj in implementacija družbeno-odgovornih politik financiranja, pomembnih za investicije (okoljska, socialna politika, ipd.).

 

Kontakt

Gašper Jež, specialist za neposredno financiranje

elektonska pošta: gasper.jez@sid.si

telefon: +386 1 2007 793

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
23. September 2022

Representatives of 18 European development banks and incentive financial institutions, the European Investment Fund and the European Commission attended a high-level meeting in Ljubljana...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.