Dolžniško financiranje

MSP-jem ter pri nekaterih programih tudi samostojnim podjetnikom z dolgoročnimi viri dopolnjujemo ponudbo komercialnih poslovnih bank na področjih tržnih vrzeli, kamor sodijo zlasti mala in srednje velika podjetja, internacionalizacija, tehnološki razvoj, raziskave in inovacije, okoljevarstveni in energetski projekti, infrastruktura in podobno.

Kaj vam SID banka lahko ponudi? (videospot)

Primeri dobre prakse (videospot) 

Programi neposrednega financiranja za mala in srednje velika podjetja 

Je v vašem podjetju prišlo do izrednega izpada prihodkov iz poslovanja zaradi širitve virusa SARS-CoV2? Za vas imamo program za zagotovitev likvdnosti za financiranje poslovanja:

Želite financirati investicije na različnih področjih vašega delovanja? Imamo program za vas:

Želite zgraditi nove obrate za predelavo lesa ali tehnološko posodobiti obstoječe obrate za predelavo lesa, razviti izdelke z visoko dodano vrednostjo? Za vas imamo program:

Želite izvesti naložbeni projekt s področja namestitvenih zmogljivosti, športne infrastrukture, zabaviščne infrastrukture, kulturne infrastrukture, žičnic, marin ali turističnih letovišč? Za vas imamo program:

Imate razvit zdrav poslovni model z jasno idejo in vizijo razvoja? Kljub temu imate omejen dostop do financiranja ali spadate med kapitalsko šibkejše družbe? Za vas imamo program:

Imate razvit zdrav poslovni model z jasno idejo in vizijo razvoja?  Je ob tem vaše podjetje podkapitalizirano, vi pa želite doseči nadaljnji razvoj vašega zdravega jedra? Za vas imamo program:

Potrebujete denarna sredstva za tekočo likvidnost ter pokrivanje stroškov in izdatkov vašega poslovnega procesa? Na voljo vam je program:

Želite izboljšati konkurenčnost vaše ponudbe in povečati obseg izvoza vaših izdelkov ali storitev na trge zunaj EU? Za vas imamo program:

Razvijate "zelene" projekte in si želite ugodnega, inovativnega načina financiranja z neposrednim dostopom do trga kapitala? Na voljo vam je:


Programi neposrednega financiranja iz sredstev Sklada skladov

Želite razviti ali uvesti nov oziroma izboljšan produkt, proces ali storitev? Na voljo vam je program iz sredstev Sklada skladov:

Želite celovito energetsko prenoviti vašo javno stavbo? Jo želite celovito prenoviti po sodobnih merilih energetske učinkovitosti? Na voljo vam je program:

Načrtujete izgradnjo in prenovo neprofitnih stanovanj ali druge občinske infrastrukture? Vaš projekt  prispeva k ciljem Trajnostne urbane strategije ene izmed 11 slovenskih mestnih občin?


Programi posrednega financiranja za mala in srednje velika podjetja ter samostojne podjetnike (prek poslovnih bank)

Nameravate razvijati ali širiti posel? Želite prihraniti pri energiji ali se oskrbovati z energijo iz obnovljivih virov? Ste se odločili za izvedbo razvojnega projekta, uvajate nov izdelek ali izvajate spremembe v organizacijskem procesu? Morda razmišljate o posodobitvi infrastrukture v vašem kraju? Za vas imamo na voljo dva programa:

Želite uresničiti dobro poslovno idejo? Potrebujete obratni kapital? Želite začeti ali dokončati investicijo? Vas zanima sodelovanje s tujino? Ste podjetje ali samostojni podjetnik ? Nudimo vam program:

Uvajate nov izdelek ali storitev? Ste se odločili za nov pristop v trženju izdelka ali storitve? Želite spremeniti organizacijski proces? Izvajate razvojni projekt in kupujete licenco ali patent? Nudimo vam program:

Se prilagajate okoljskim standardom? Želite prihraniti pri porabi energije? Se nameravate oskrbovati z energijo iz obnovljivih virov? Bo vaša investicija zmanjšala hrup? Ste podjetje ali samostojni podjetnik ? Nudimo vam program:

Želite izboljšati konkurenčnost vaše ponudbe in povečati obseg izvoza vaših izdelkov ali storitev na trge zunaj EU? Nudimo vam program:

 

Tarifa nadomestil in stroškov za komitente

 

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

27. June 2019

Following the upgrade of the Republic of Slovenia rating on 14 June 2019 the rating agency Standard & Poor`s has on 21 June 2019 raised the rating of SID banka, d.d., Ljubljana to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.