Dolgoročni kredit za naložbe in tekoče poslovanje

Dolgoročni kredit SID banke preko bank in hranilnic za gospodarske družbe, samostojne podjetnike ter druge pravne osebe.

Nameravate razvijati ali širiti posel? Želite uresničiti dobro poslovno idejo? Potrebujete obratni kapital? Želite začeti ali dokončati investicijo?

SID banka je bankam in hranilnicam ponudila dolgoročni do 10-letni vir, ki ga banke lahko koristijo za dolgoročne kredite gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom ter drugim pravnim osebam. Pri tem ni pogoj, da je končni prejemnik obstoječi komitent banke.

Končni prejemnik lahko kredit nameni za tekoče poslovanje in/ali investicije. Z odobritvijo kredita je končnemu prejemniku dodeljena pomoč de minimis.

Kredit lahko pridobi

 • Gospodarska družba
 • Samostojni podjetnik
 • Zadruga
 • Javni zavod ali javni gospodarski zavod

Program vam omogoča

 • Kredit za tekoče poslovanje in/ali investicije.
 • Ugodno obrestno mero.
 • Dobo kreditiranja do 10 let.
 • Možnost moratorija.
 • Kredit mora biti zavarovan vsaj 50 %.
 • Najvišji znesek kredita s končno zapadlostjo:
  • 10 let od odobritve podkredita je 500.000 EUR.
  • 5 let od odobritve podkredita je 1.000.000 EUR.

Kredit lahko pridobite, če končni prejemnik

 • Ima bonitetno oceno A ali B.
 • Vodi poslovne knjige in sestavlja letna poročila, ki jih skladno z Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov predloži na AJPES.
 • Ne opravlja dejavnosti v občutljivih sektorjih (kmetijska proizvodnja, ribištvo, gozdarstvo, itd).
 • Še ni dosegel najvišjega dovoljenega zneska pomoči de minimis.
 • Višine pomoči de minimis, skupaj z morebitno že dodeljeno pomočjo de minimis v predhodnih 2 letih in tekočem letu ni presegel 200.000 € (ali 100.000 €, če podjetje opravlja dejavnost komercialnega cestnega prevoza). 

Sodelujoče banke

SKB banka

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo preko poslovnih bank in hranilnic zagotovili sredstva, katerih namen je olajšati dostop do ugodnega dolgoročnega financiranja. 

Za podrobnejše informacije o programu se obrnite na vaše skrbnike pri sodelujočih poslovnih bankah in hranilnicah.

Pokličite 01 200 75 14 ali nam pišite na banke@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
24. April 2024

Objava letnega poročila SID banke za leto 2023, ki je oblikovano v viziji zelene prihodnosti, ki jo omogoča kapital....

25. Marec 2024

SID banka in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila skupaj preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.