Financiranje

Programi neposrednega in posrednega financiranja, ki z dolgoročnimi viri dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank na področjih tržnih vrzeli, kamor sodijo zlasti internacionalizacija, tehnološki razvoj, raziskave in inovacije, okoljevarstveni in energetski projekti, infrastruktura in podobno.

Kaj vam SID banka lahko ponudi? (videospot)

Primeri dobre prakse (videospot)

 

+

   Programi financiranja prek SID banke

Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)

Likvidnostno financiranje podjetij v času epidemije koronavirusa.

Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV – ZO)

Likvidnostno financiranje podjetij v času epidemije koronavirusa po začasnem okvirju.

Financiranje naložb v gozdno - lesno verigo (LES 1)

Sredstva za gradnjo novih in tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa.

Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov (Promet1)

(Program je v pripravi) Likvidnostno financiranje podjetij s področja cestnih prevozov na katerih poslovanje je vplivala epidemija COVID-19.

Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3)

Financiranje raziskovalno-razvojnih projektov in naložb, ki bodo bistveno izboljšale delovni proces, proizvod ali storitev.

Financiranje kupcev v tujini

Financiranje vaših kupcev v tujini za izboljšanje konkurenčnost ponudbe in večji obseg izvoza izdelkov ali storitev na trge zunaj EU.

Zeleno financiranje

SID banka je pri razvoju zelenega trga v Sloveniji ena finančno najbolj angažiranih bank in že sedaj verjetno najbolj zelena banka v Sloveniji. Trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo promoviramo že od leta 2010, ko smo bili eden od pobudnikov tega koncepta v Sloveniji.

+

   Programi financiranja iz sredstev Skladov SID banke

Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI)

Financiranje za zagotovitev opredmetenih in neopredmetenih sredstev za povečanje raznovrstnosti proizvodnje, spremembe in izboljšave v proizvodnem procesu, produktih in dejavnosti ter izvedbo raziskav.

Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI 2) iz Sklada skladov COVID-19

Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije ter obratnih sredstev v času epidemije COVID.

+

   Programi financiranja prek poslovnih bank

Kredit s poroštvom RS po ZDLGPE

Kredit, zavarovan s poroštvom Republike Slovenije je na voljo pri poslovnih bankah.

Financiranje MSP in MID-Cap iz vira EIB

Širok nabor namenov financiranja ob zagotoviti namenske porabe, skladne s pogoji programa ter postopkom odobritve kredita v skladu s politiko sodelujoče poslovne banke.

Financiranje MSP in MID-Cap iz vira KfW

Širok nabor namenov financiranja ob zagotoviti namenske porabe, skladne s pogoji programa ter postopkom odobritve kredita v skladu s politiko sodelujoče poslovne banke.

Financiranje razvoja konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije

Financiranje projektov internacionalizacije poslovanja.

Financiranje regionalnega in družbenega razvoja

Financiranje projektov veznih na telekomunikacijsko, transportno-prometno, športno, kulturno, zdravstveno, turistično in drugo infrastrukturo ter stanovanjsko oskrbo na posebnih področjih.

Financiranje razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva

Financiranje projektov na področjih raziskav, razvoja, inovacij, novih tehnologij, izobraževanja in izobraževalne infrastrukture ter zaposlovanja oseb specializiranih kvalifikacij in znanj.

Financiranje razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje

Financiranje okoljevarstvenih projektov in projektov na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije ter okolju prijaznih proizvodov in proizvodnje.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.