Velika podjetja
Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma (TURIZEM 1)

Program Turizem 1 je namenjen za naložbe v izgradnjo, obnovo ali nakup gostinskih namestitvenih zmogljivosti, turistične infrastrukture in turističnih znamenitosti ter obratni kapital za nabavno vrednost blaga in stroške dela. 

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.

 • MSP in velika podjetja.

 • Zadruge.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 20.000.000 €, na projekt ko gre za naložbo.
 • Od 100.000 € do 7.000.000 € (na MSP) oziroma do 20.000.000 € (na velike samostojne podjetnike, velika podjetja in zadruge) na kreditojemalca za obratni kapital.
 • Ugodno obrestno mero, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
 • Ročnost: za naložbe od 6 do 30 let, za obratni kapital od 2 do 12 let
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Kredit lahko pridobite, če podjetje

 • Ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno številko posluje najmanj 2 polni poslovni leti ter ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena.
 • Veliko podjetje je po metodologiji SID banke razvrščeno najmanj v bonitetni razred B-.
 • Za dejavnost gostinstva se šteje podjetje, ki je po SKD 2008, razvrščeno v dejavnost I: Gostinstvo.
 • Za dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev se šteje podjetje, ki je po SKD 2008, razvrščeno v dejavnost N 79.1.
 • Podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti in nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • Podjetje ne opravlja primarne kmetijske dejavnosti

Svetujemo in financiramo

 • Nadomestilo za odobritev in vodenje kredita se ne zaračuna.
 • Kreditojemalca bremeni le strošek ureditve zavarovanja pri notarju.

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo investicije ter tako omogočimo vaš razvoj.

Svoje zastavljene cilje z nami dosežete lažje, hitreje in zanesljiveje.

Rok za oddajo vloge                        

Do porabe sredstev.

Informativna zloženka

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.