Stanovanjska jamstvena shema za mlade (ZSJSM)

Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade določa, da bo država mladim slovenskim državljanom in državljankam s stalnim prebivališčem v Sloveniji ob prvem reševanju stanovanjskega vprašanja dala jamstvo za najem bančnega posojila do 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let.

V aprilu 2022 sprejeti Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (Uradni list RS, št. 54/2022, v nadaljevanju Zakon), ki je pričel veljati 05. maja 2022, določa, da bo država mladim slovenskim državljanom in državljankam s stalnim prebivališčem v Sloveniji ob prvem reševanju stanovanjskega vprašanja dala jamstvo za najem bančnega posojila do 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Pogoje, merila in postopke, ki jih določa Zakon, podrobneje določa Uredba o izvajanju Zakona (Uradni list RS, št. 75/2022).

Jamstva za stanovanjska posojila so namenjena mladim do 38 let, pri čemer morajo hkrati izpolnjevati pogoj bodisi, da so člani mlade družine bodisi zaposleni za določen čas ali nedoločen čas s povprečno neto plačo v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo enako ali nižjo od 1,5-kratnika povprečne mesečne neto plače v Sloveniji, njihovi skupni obdavčljivi dohodki, ki niso oproščeni plačila dohodnine, pa v letu pred najemom posojila ne bodo smeli presegati 1,5-kratnika povprečne letne neto plače v Sloveniji.

Republika Slovenija bo jamstvo v višini 100 odstotkov obveznosti lahko izdala za posojilo v znesku največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Pri tem bo moral kreditojemalec posojilo zavarovati s hipoteko in zagotoviti lastno udeležbo v višini vsaj 20 odstotkov glavnice posojila. Uredba o izvajanju Zakona (Uradni list RS, št. 75/2022) podrobneje določa tudi dokazila, ki jih kreditojemalec predloži poslovni banki, pri kateri želi najeti posojilo z jamstvom države po Zakonu.

Skupni znesek kvote v okviru jamstvene sheme znaša 300 milijonov evrov letno in se bo letno obnavljal v tej višini do konca leta 2032, še določa zakon.

SID banka je spodbujevalna in razvojna banka, ki sodeluje izključno s pravnimi osebami. SID banka ne kreditira prebivalstva (fizičnih oseb), zato ne bo odobravala kreditov v skladu z Zakonom o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM). Zainteresirani kreditojemalci bodo vloge za kredit naslovili na poslovne banke, ki bodo predhodno pridobile jamstveno kvoto. V Zakonu o stanovanjski jamstveni shemi za mlade je SID banka pooblaščena, da v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja vse posle v zvezi z  izdajo, spremljanjem in unovčevanjem jamstev ter nadzor nad namensko porabo kreditov, zavarovanih z jamstvom, na podlagi poročil bank. SID banka bo banke s povabilom za oddajo ponudb za pridobitev jamstvene kvote, ki ga bo objavila na svoji spletni strani, pozvala k oddaji ponudb. Znesek jamstvene kvote posamezni banki se bo določil po izvršeni avkciji na podlagi ponudbe bank, ki bo vsebovala predlog o dodelitvi zneska jamstvene kvote, upoštevajoč skupno efektivno obrestno mero, po kateri je pripravljena odobriti kredite kreditojemalcem. Prednost pri prejemu jamstvene kvote bodo imele ponudbe tistih bank, ki bodo kreditojemalcu zagotovile nižjo skupno efektivno obrestno mero kreditov.

 

Obvestilo o dodelitvi jamstvene kvote bankam po Zakonu o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (datum objave 16. 08. 2022)

Jamstveno kvoto po Zakonu o stanovanjski jamstveni shemi za mlade so skladno z oddano ponudbo po prvem Povabilu bankam številka 01-2022 k oddaji ponudb, z dne 20. 7. 2022, prejele naslednje poslovne banke in hranilnice:

 

Obvestilo o dodelitvi jamstvene kvote bankam po Zakonu o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (datum objave 10. 01. 2023)

Jamstveno kvoto po Zakonu o stanovanjski jamstveni shemi za mlade so skladno z oddano ponudbo po drugem Povabilu bankam številka 02-2023 k oddaji ponudb, z dne 3. 1. 2023, prejele naslednje poslovne banke in hranilnice:

 

Po razdelitvi jamstvene kvote bankam, zainteresirani kreditojemalci lahko pri tistih poslovnih bankah, ki so sodelovale v jamstveni shemi, povprašajo za najem posojila za financiranje nepremičnine z jamstvom države. 

 

Pokličite 01 200 75 14 ali nam pišite na banke@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
26. September 2023

2. septembra 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 (ZIUOPZP). Velja za vse, ki so utrpeli škodo v...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.