Mala in srednja podjetja
Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja (MSP 7)

Imate razvit zdrav poslovni model z jasno idejo in vizijo razvoja?  Je ob tem vaše podjetje podkapitalizirano, vi pa želite doseči nadaljnji razvoj vašega zdravega jedra?

 

 

Kdo lahko pridobi kredit

 • Malo in srednje veliko podjetje.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €.

 • Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

 • Dobo kreditiranja od 6 do 12 let.

 • Moratorij na odplačilo glavnice polovične ročnosti kredita (od 3 do 6 let).

 • Možnost zavarovanja kredita z nepremičninskim zavarovanjem. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Kredit lahko pridobite, če

 • Ste v zadnjem zaključenem poslovnem letu dosegli najmanj 12,5 % in največ 40 % stopnjo kapitala.

 • Deluje vaša družba vsaj dve leti, ima najmanj dva zaposlena in poravnane vse obveznosti do davčne uprave.

 • So stroški nastali največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po njeni sklenitvi.

Vaš partner v vseh fazah poslovanja

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, s katerimi boste lahko financirali:

 • Krepitev poslovanja.

 • Krepitev kapitala.

 • Plačila za nakup materiala in storitev.

 • Plačila za nakup trgovskega blaga in drobnega inventarja.

 • Celotne stroške dela.

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo poslovanje, razbremenimo vaš denarni tok in vam pomagamo pri kapitalski okrepitvi.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita, temveč le strošek notarja za ureditev zavarovanj.

Svoje zastavljene cilje z nami dosežete lažje, hitreje in zanesljiveje.

Rok za oddajo vloge                        

Do porabe sredstev.

Financiranje je odvisno od vsakokratne razpoložljivosti sredstev, zato za informacije o prostih sredstvih pokličite na telefon: 01/ 2007 480.

Informativna zloženka 

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
15. Julij 2024

SID banka, Evropski investicijski sklad in Hrvaška razvojna banka HBOR so postali temeljni vlagatelji v prvi sklad za tehnološke inovacije v Sloveniji in na Hrvaškem.

30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.