Mala in srednja podjetja
Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja (MSP 7)

Imate razvit zdrav poslovni model z jasno idejo in vizijo razvoja?  Je ob tem vaše podjetje podkapitalizirano, vi pa želite doseči nadaljnji razvoj vašega zdravega jedra?

Kredit lahko pridobite

 • Če ste v zadnjem zaključenem poslovnem letu dosegli najmanj 12,5 % in največ 40 % stopnjo kapitala.

 • Če deluje vaša družba vsaj dve leti, ima najmanj dva zaposlena in poravnane vse obveznosti do davčne uprave.

 • Če so izdatki nastali največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po njeni sklenitvi.

Vaš partner v vseh fazah poslovanja

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, s katerimi boste lahko financirali:

 • Krepitev poslovanja.

 • Krepitev kapitala.

 • Plačila za nakup materiala in storitev.

 • Plačila za nakup trgovskega blaga in drobnega inventarja.

 • Celotne stroške dela.

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo poslovanje, razbremenimo vaš denarni tok in vam pomagamo pri kapitalski okrepitvi.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €.

 • Informativno obrestno mero 6-mesečni euribor + 2,5 % p.a.

 • Dobo kreditiranja od 6 do 12 let.

 • Moratorij na odplačilo glavnice polovične ročnosti kredita (od 3 do 6 let).

 • Možnost zavarovanja kredita z nepremičninskim zavarovanjem. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita, temveč le strošek notarja za ureditev zavarovanj.

Svoje zastavljene cilje z nami dosežete lažje, hitreje in zanesljiveje.

Rok za oddajo vloge                        

Rok za oddajo vloge je 31. oktober 2018.
Rok za črpanje kredita je 31. december 2018.

tisoč
novih delovnih mest v letu 2016
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2016
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2016

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na msp@sid.si

09. Januar 2018

Spremenjena programa MSP 6 in MSP 7 širše odpirata vrata financiranja vašega poslovanja, naložb in kapitalskega utrjevanja.

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.