Mala in srednja podjetja
Financiranje poslovanja MSP (MSP 9 – ZO)

Začasni okvir je set poenostavljenih pravil, predpisan s strani Evropske komisije, o državni pomoči za podjetja, ki so utrpela posledice epidemije Covid-19, ki jih bomo začasno uporabili tudi pri dodeljevanju kreditov do konca junija 2021.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.
 • Malo ali srednje veliko podjetje.
 • Zadruga.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 7.000.000 € na podjetje.
 • Financiranje do 85% celotnih stroškov.
 • Dobo kreditiranja od 2 do 8 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice, ki je lahko največ ½ ročnosti kredita.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Kredit lahko pridobite, če

 • Je izbruh bolezni COVID-19 vplival na poslovanje podjetja.
 • Kredit skupaj z drugimi državnimi pomočmi ne presega 2-kratnika letne mase plač ali 25% skupnega prometa kreditojemalca v letu 2019. V nasprotnem primeru kredit skupaj z državnimi pomočmi lahko znaša do 800.000 €.
 • Med stroški se priznajo stroški, ki nastanejo po 1. 2. 2020 ter vse do 3 let po odobritvi kredita.
 • Ni podjetje v težavah na dan 31. 12. 2019 in nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • Podjetje ob oddaji vloge z isto davčno številko posluje vsaj dve leti in je imelo v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.
 • Podjetje ne posluje v izločitvenih dejavnostih (kmetijstvo, ribištvo, ipd.).

Svetujemo in financiramo

Kredit lahko namenite za kritje celotnih stroškov posla v Republiki Sloveniji, ki obsegajo:

 • Nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga.
 • Stroške dela (tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1. 2. 2020.
 • Stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na delo, delom na terenu).

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da podjetjem stojimo ob strani v skupnem boju proti posledicam epidemije COVID-19.

Višina državne pomoči je enaka znesku kredita.

Rok in oddaja vloge

Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 30. 6. 2021.

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

tisoč
novih delovnih mest v letu 2019
mrd €
dodatne prodaje v letu 2019
mrd €
dodatnega izvoza v letu 2019
02. Oktober 2020

Predstavniki SID banke in Primorske hranilnice Vipava so podpisali finančni sporazum, na osnovi katerega je Primorska hranilnica Vipava pridobila 5,2 mio EUR ter bo tako z upoštevanjem...

29. September 2020

V SID banki smo na naši spletni strani dobili novega digitalnega pomočnika oziroma t.i. Chatbot s katerim lahko klepetate, hkrati pa bo novi pomočnik obiskovalcem naše spletne...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.