Mala in srednja podjetja
Financiranje tehnološko-razvojnih projektov

Ali izdelujete tehnološko zahtevnejše izdelke? Želite povečati dodano vrednost vaših izdelkov? Načrtujete razvoj ali uvedbo novega ali bistveno spremenjenega produkta ali poslovnega procesa?

Želite povečati svojo konkurenčnost? Ali je znanje vaš največji kapital?

Program vam omogoča

 • Kredit v vrednosti od 100 tisoč do 15 milijonov evrov.
 • Ugodno obrestno mero.
 • Dobo kreditiranja od 6 do 12 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice od 2 let do največ polovice ročnosti kredita.
 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma do 75 % upravičenih stroškov naložbenega projekta.

Kdo lahko pridobi kredit

Gospodarske družbe vseh velikosti s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU, za katere velja:

 • Niso v postopku insolventnosti.
 • Niso prejemnice pomoči za reševanje.
 • Nimajo neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • V zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med celotnim in vpoklicanim kapitalom družbe večje od 0,5. (Pogoj ne velja, če je kreditojemalec MSP, ki obstaja manj kot tri leta.)
 • So vlogo za kredit oddale pred začetkom del.
 • Izpolnjujejo vse ostale pogoje, ki so navedeni v posebnih pogojih (link).

Kaj lahko financirate 

RAZISKOVALNO-RAZVOJNE PROJEKTE:

 • Pridobivanje novih znanj in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.
 • Izdelava prototipov, predstavitve, pilotni projekti, preizkušanje novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.
 • Raziskave z namenom razvoja novih ali ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

NALOŽBENE PROJEKTE – naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva:

 • Vzpostavitev nove poslovne enote.
 • Povečanje raznovrstnosti proizvodnje.
 • Bistvene spremembe v proizvodnem procesu.

Rok za oddajo vloge                        

Rok za oddajo vloge je 31. oktober 2020.
Rok za črpanje kredita je 31. december 2025.

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

tisoč
novih delovnih mest v letu 2019
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2019
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2019
02. Julij 2020

SID banka je na mednarodnih kapitalskih trgih uspešno izdala covid-19 obveznice v znesku 350 mio EUR. Sredstva iz naslova obveznic bodo namenjena financiranju slovenskega gospodarstva za...

23. Junij 2020

Podjetja, ki se soočajo z likvidnostnimi posledicami izbruha epidemije COVID-19 in tista, ki proizvajajo proizvode ali opravljajo storitve, ki prispevajo k zdravljenju in preprečevanju širjenja...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.