Mala in srednja podjetja
Zavarovanje kreditov za pripravo na izvoz

Zavarovanec

BANKA

Namen programa

 • Olajšati izvoznikom dostop do dodatne likvidnosti prek bančnih kreditov za nadaljevanje poslovanja v času epidemije COVID-19.
 • Financiranje obratnih sredstev.
 • Izjemoma za delna poplačila obveznosti pri isti banki, če se dogovori nadrejenost novega kredita/reprogramiranje obstoječih obveznosti.

Zavarovani rizik

Neplačilo kredita s strani izvoznika.
   

Pogodbena dokumentacija

Potek posla

Odstotek kritja

Do 80 % zavarovalne vsote upoštevaje  delež povprečnih izvoznih prihodkov v vseh prodajnih prihodkih oziroma do 80 % zavarovalne vsote v primeru zavarovanja namenskega kredita.

Zavarovalna doba

 • Do 5 let v primeru zavarovanja namenskega kredita.
 • Do 4 leta v primeru zavarovanja kreditne linije.

Izplačilo zavarovalnine

V roku 30 dni po nastopu škodnega dogodka.

Stroški zavarovanja

OBDELOVALNA PROVIZIJA: 0,06% od zavarovalne vsote (od 200 EUR do 1.000 EUR).

ZAVAROVALNA PREMIJA: se določi skladno s premijsko stopnjo, določeno za posamezno zavarovalno leto v poglavju 3.2., točka 25.a) Sporočila Komisije za Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19, upoštevaje zavarovalno kritje. Oziroma se določi upoštevaje neto obrestno maržo in provizijo za vodenja kredita, odstotka kritja ter trajanja zavarovanja. Izbere se metoda, ki je za zavarovanca ugodnejša.

Zahtevana dokumentacija

 • Poslovna predstavitev izvoznika in kupca.
 • Finančni izkazi izvoznika in kupca.
 • Podpisana komercialna (prodajna) pogodba oziroma osnutek pogodbe. 
 • Kreditna pogodba oziroma osnutek pogodbe.
 • Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

Dodatno

 • Izvozniki morajo dokazati, da se z likvidnostnimi težavami  soočajo zaradi posledic razmer nastalih po izbruhu epidemije COVID-19.
 • Izvoznik mora imeti poravnane davčne obveznosti do 1.3.2020.
 • Če izvoznik nima konkretne izvozne pogodbe mora v povprečju zadnjih treh, dveh oziroma enega leta realizirati vsaj polovico prihodkov iz izvoza
 • Dopušča se, da SID banka ne bo vztrajala na delitvi varščin, ki jih za zavarovanje kredita zagotovi izvoznik. V tem primeru se ustrezno zmanjša zavarovalno kritje.

Trajanje programa 

Do 31.12.2020.

 

Pokličite 01 200 75 40 ali nam pišite na zavarovanje@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
17. November 2022

Za financiranje v okviru programa Promet 1 (Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov), ki se izvaja do 31. 12. 2022, ...

10. November 2022

Ob 30. obletnici začetka obstoja SID banke smo 10.000 evrov  namenili v obliki donacije Zvezi prijateljev mladine Moste Polje za ukrajinske otroke. 

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.