Pomemben korak k trajnostnemu ravnanju z odpadki

Predstavniki desetih dolenjskih in belokranjskih občin, SID banke ter podjetij CERO-DBK in CGP so 19. aprila 2021 sklenili pogodbo o gradnji objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov.

Gradnja objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov (»objekt MBO«) je ena ključnih razvojnih in investicijskih nalog dolenjskega in belokranjskega območja.

Za izvedbo projekta je bilo leta 2018 ustanovljeno podjetje CERO-DBK, d.o.o., družbenice tega javnega podjetja pa so Mestna občina Novo mesto, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Škocjan, Občina Dolenjske Toplice, Občina Žužemberk, Občina Mirna Peč, Občina Črnomelj, Občina Semič in Občina Metlika.

Regijski projekt je vreden dobrih osem milijonov evrov, pri čemer je SID banka družbi CERO-DBK za njegovo izvedbo zagotovila kredit v višini šestih milijonov evrov.

Podjetje CERO-DBK in občine družbenice bodo zgradile objekt MBO s spremljajočimi objekti, pripadajočo komunalno infrastrukturo, prometno in zunanjo ureditvijo, premično opremo, nadstrešnico in ekološkim otokom. Projekt je pomemben z vidika zmanjšanja količine odloženih odpadkov in s tem prispevanja k varovanju narave.

S to naložbo bodo sodelujoče občine rešile problematiko ravnanja z odpadki na celovit in trajnosten način. Objekt MBO bo imel zmogljivost sprejema in obdelave 50 tisoč ton odpadkov letno, to je dvakrat toliko, kot znašajo trenutne potrebe desetih sodelujočih občin. Ker investitorji že razpolagajo z okoljevarstvenim in gradbenim dovoljenjem, se bodo dela lahko začela že letošnjega maja, objekt pa naj bi začel delovati spomladi 2023.

Z leve proti desni: predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan in v.d. direktor CERO-DBK d.o.o., g. Gregor Vovko.

Z leve proti desni: Marjan Hribar, župan občine Šmarješke Toplice; Dušan Krštinc, župan občine Straža; Andrej Kastelic, župan občine Mirna Peč; Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj; Martin Gosenca, predsednik uprave CGP, d.d.; Albin Kregar, v.d. direktor podjetja CEROD; Gregor Vovko, v.d. direktor podjetja CERO-DBK; mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke; Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto; Darko Zevnik, župan občine Metlika; Polona Kambič, županja občine Semič; Jože Papež, župan občine Žužemberk; Jože Kapler, župan občine Škocjan in Franc Vovk, župan občine Dolenjske Toplice.

Več o projektu si lahko preberete v sporočilu za javnost

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
28. Februar 2023

Obveščamo vas, da bo račun: SID banka, d.d., Ljubljana, IBAN SI56 0100 0000 3800 058,  dne 20.03.2023 dokončno zaprt.

23. December 2022

Novi član uprave SID banke

 

Nadzorni svet je za mandatno obdobje pet (5) let imenoval novega člana uprave SID banke, g. Boruta Jamnika....

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.