Posebni krediti za spodbujanje internacionalizacije MSP, turizma, naložb in projektov gozdno-lesne predelovalne verige

Maribor, 1. junij 2018 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banka sta danes predstavila sveženj novih finančnih spodbud. Te bodo v obliki posebno ugodnih kreditov olajšale in pocenile dostop do dolžniškega financiranja slovenskim podjetjem za namen internacionalizacije MSP, naložbenih projektov za trajnostno rast slovenskega turizma in drugih naložb v gospodarstvu ter naložbenih projektov gozdno-lesne predelovalne verige.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan sta danes podpisala dodatka k pogodbama o financiranju in izvajanju ukrepov finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov ter za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij, s čimer se bo spodbudilo rast in razvoj slovenske gozdno-lesne predelovalne verige, slovenskega turizma, internacionalizacijo MSP-jev ter povečalo naložbe v slovenskem gospodarstvu.

Nova oblika financiranja gospodarstva bo vzpostavljena v obliki dveh posojilnih skladov, v skupni vrednosti 307 milijonov evrov, pri čemer bo SID banka vplačala 298 milijonov evrov, MGRT pa 109 milijonov evrov. Krediti iz posojilnih skladov bodo imeli nižje obrestne mere od tržnih (in posledično status pomoči de minimis), bistveno daljše ročnosti in izredne moratorije na odplačilo glavnice. 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek: »MGRT sledi visokim potrebam gospodarstva po sredstvih za naložbe. Zato smo za posojilna sklada PS1 in PS2 zagotovili sredstva že v preteklih proračunskih letih, sedaj pa se uporabljajo že sproščena sredstva. Ta bomo zaradi potreb gospodarstva ciljno usmerjali v specifične sektorje in naložbe, ki so gozdno-lesno predelovalna veriga, turizem, internacionalizacija in druge naložbe. Predloge smo oblikovali skupaj s SID banko. Sredstva bodo na voljo podjetjem predvidoma v prvi polovici julija, ko bo SID banka začela s plasiranjem sredstev iz obeh posojilnih skladov. Verjamem, da bodo dala dodaten zagon gospodarstvu.«

Predsednik SID banke mag. Sibil Svilan: »S finančnim inženiringom bomo lahko naslavljali tudi bolj tvegane segmente trga v primerjavi s komercialnim sektorjem in podjetja, ki nimajo možnosti za zavarovanja posojil, saj bodo v kreditno presojo vključeni zlasti srednjeročni in dolgoročni potencial poslovnega modela podjetja ter pričakovani pozitivni razvojni učinki financiranega projekta. Vsega tega brez sodelovanja ministrstva pri kritju tveganj in našem kreativnem oblikovanju tega finančnega instrumenta ne bi bilo mogoče izvesti na dolgoročno vzdržen način. To je še zlasti pomembno glede na zmanjšanje teh sredstev v novi finančni perspektivi.«

Državna sekretarka Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar: »Slovenski turizem je trenutno v pozitivnem obdobju. Seveda pa je treba obdržati realen pogled na to pozitivno obdobje in se zavedati, da je zdaj treba vlagati za prihodnje čase. Da je sploh prišlo do optimističnega obdobja rasti, pa je doprinos iz različnih strani – poleg globalnih trendov (vedno več ljudi potuje), aktivnosti turističnega gospodarstva seveda tudi aktivnosti na nivoju države, povečana in učinkovita promocija, ter ambiciozni cilji, ki smo jih na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo zapisali v sprejeto Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma. Do leta 2021 želimo od 18.000 do 22.000 novih turističnih sob, od tega v hotelskem sektorju 8500 prenovljenih in 6500 novih namestitev, ki so v posameznih delih Slovenije kot speče princeske, ki jih je potrebno zbuditi z obnovo. V pretekli finančni perspektivi je sektor turizma počrpal kar 145 mio € nepovratnih evropskih sredstev, ki so bila namenjena v različne turistične kapacitete, turistično infrastrukturo, žičnice, naravne parke. V sedanji finančni perspektivi nepovratnih sredstev za investicije več ni, kar se je poznalo na investicijskem ciklu v turizmu. Zato zelo pozdravljam ukrep SID banke, s katerim se turizmu namenja 160 mio € povratnih sredstev. S tem bomo cilje iz Strategije lažje realizirali in postavili Slovenijo na zemljevid kot zeleno, aktivno, zdravo destinacijo za 5-zvezdična doživetja.«

Generalni direktor Direktorata za lesarstvo Jože Prikeržnik: »Zelo sem zadovoljen, da smo pripravili ta posojilni sklad za podporo lesni industriji. Lesarji govorimo o celoviti izrabi lesa in ta sklad je zadnja točka podpore celotni gozdno-lesni industriji. Na DL na MGRT smo v dobrih dveh letih izvajali različne aktivnosti za podporo tej industriji, od promocije, zakonodaje, izobraževanja kadrov, internacionalizacija, finančna sredstva iz evropskih skladov, kjer smo imeli razpisane štiri razpise za nepovratna sredstva. Odobrenih je bilo 95 projektov, sredstva je prejelo 164 podjetij, ki so skupno prejeli več kot 10 mio €. V letošnjem letu načrtujemo še dva razpisa v skupni višini 17 mio €, vendar se s tem posojilnim skladom SID banke še dodatno podpira celotno gozdno-lesno industrijo. Želimo si, da bodo projekti, financirani s strani tega sklada, šli v celovito izrabo lesa, posodobitev obstoječe industrije z sodobnimi tehnologijami, kjer bodo podjetja lahko prišla do izdelkov z višjo dodano vrednostjo. S tem se bo krepila konkurenčnost podjetij, gospodarske rasti in Slovenije.«

Sporočilo za javnost

"S finančnim inženiringom bomo lahko naslavljali tudi bolj tvegane segmente trga v primerjavi s komercialnim sektorjem in podjetja, ki nimajo možnosti za zavarovanja posojil."

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
28. Februar 2023

Obveščamo vas, da bo račun: SID banka, d.d., Ljubljana, IBAN SI56 0100 0000 3800 058,  dne 20.03.2023 dokončno zaprt.

23. December 2022

Novi član uprave SID banke

 

Nadzorni svet je za mandatno obdobje pet (5) let imenoval novega člana uprave SID banke, g. Boruta Jamnika....

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.