Primorska hranilnica Vipava je obogatila svojo ponudbo s podjetniškimi mikrokrediti iz Sklada skladov

Predstavniki SID banke in Primorske hranilnice Vipava so podpisali finančni sporazum, na osnovi katerega je primorska hranilnica pridobila 15 milijonov evrov iz Sklada skladov, ki ga na podlagi sporazuma o financiranju, sklenjenega z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, upravlja SID banka in je namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Tem sredstvom bo Primorska hranilnica Vipava dodala še 7,5 milijona evrov lastnih sredstev ter jih nato v obliki mikro posojil posredovala slovenskim podjetjem in samostojnim podjetnikom.

Mikro posojila bodo pri Primorski hranilnici Vipava, ki je bila izbrana na podlagi javnega razpisa, na voljo mikro in malim podjetjem, samostojnim podjetnikom ter zagonskim (»start-up«) podjetjem. Glavne prednosti so poleg ugodne obrestne mere tudi ročnosti (do 5  let) in moratoriji na odplačilo glavnice (do 2,5 leta) ter milejši pogoji zavarovanja, hranilnica pa tudi ne bo zaračunavala nadomestila za odobritev in vodenje kredita. Vrednost kredita lahko znaša od 5-25 tisoč evrov, financira pa se lahko do 100 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, stroškov dela, materiala, trgovskega blaga in storitev.

»Spodbujanje zagonskih in mikro podjetij je pomembno za razvoj podjetništva ter posledično za doseganje večje inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva. Pridobivanje ustreznih finančnih virov  je za takšna podjetja velikokrat težavno, saj na tem področju obstaja tržna vrzel. SID banka in Primorska hranilnica Vipava želita s temi mikro posojili aktivno spodbuditi poslovanje ter razvoj mikro in malih slovenskih podjetij, start-upov in samostojnih podjetnikov, ki so pomembni gradnik slovenskega gospodarstva,« je povedal predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan.

Predsednik uprave Primorske hranilnice Vipava Klemen Bajt: »Izbor naše hranilnice na javnem razpisu za Sklad skladov pomeni potrditev razvojne strategije hranilnice, s katero bomo naše storitve še bolj prilagodili potrebam slovenskih podjetij. Mikrokrediti so za podjetnike zelo privlačni tako zaradi daljših ročnosti kot tudi zaradi ugodne obrestne mere.«

…………………………………………………………………………………….………………………

Sklad skladov, ki ga na podlagi sporazuma o financiranju, sklenjenega z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, upravlja SID banka, je namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Njegova vrednost znaša 253 milijonov evrov, ki so Sloveniji v finančni perspektivi 2014-2020 na voljo do leta 2023. Namen sklada je financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja na štirih področjih: raziskave, razvoj in inovacije, mala in srednje velika podjetja, energetska učinkovitost in urbani razvoj.

Nove finančne instrumente SID banka razvija na osnovi predhodne ocene vrzeli financiranja, ki jo je izvedla slovenska družba PwC ter dopolnila analiza Evropske investicijske banka. Ugotovili sta tržne vrzeli na področjih financiranja malih in srednje velikih podjetij, raziskav, razvoja in inovacij, energetske učinkovitosti ter urbanega razvoja. Na teh štirih področjih tako Sklad skladov izvaja finančne instrumente za posamezne ciljne skupine.

"Z mikro posojili želimo aktivno spodbuditi poslovanje ter razvoj mikro in malih slovenskih podjetij, start-upov in samostojnih podjetnikov, ki so pomembni gradnik slovenskega gospodarstva."

tisoč
novih delovnih mest v letu 2018
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2018
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2018

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

11. Marec 2019

Institucija Climate Bonds Initiative je na globalni konferenci Climate Bonds Conference v Londonu podelila priznanje SID banki.

 

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.