SID banka izdala zeleno obveznico

Zelena obveznica SID banke je pridobila mnenje mednarodno priznanega podjetja Sustainalytics, ki je v celoti potrdilo njeno skladnost z načeli Green Bond Principles združenja International Capital Market Association. Zeleno obveznico bo SID banka namenila financiranju zelenih projektov in modelov krožnega gospodarstva ter tako prispevala k doseganju ciljev trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji. SID banka je ena izmed prvih izdajateljev zelenih obveznic v tem delu Evrope.

«SID banka, katere poslanstvo je trajnostni razvoj Slovenije, spodbuja tudi zelene naložbe v okolje, obnovljive vire energije, čisti transport in krožno gospodarstvo ter trajnostno upravljanje. Z novimi inovativnimi oblikami finančnih instrumentov želimo zlasti gospodarstvu omogočiti bolj zelene projekte in tehnologijo, kar bo Sloveniji zagotovilo da ostane zelena oaza Evrope. Pri tem zagotavljamo stroškovno sprejemljive pogoje in donosnost, kar pospeši investicije v nove poslovne modele gospodarstva. Izdaja naše prve zelene obveznice je pomemben korak v tej smeri .« je ob tej priložnosti povedal Sibil Svilan, predsednik uprave SID Banke.

SID banka je na mednarodnih kapitalskih trgih v zaprtem krogu vlagateljev izdala zeleno obveznico v znesku 75 milijonov EUR po ugodni obrestni meri, k čemer je pripomogla tudi zelena oznaka obveznice. Povpraševanja po obveznicah SID banke je bilo skupaj za 172 milijonov EUR. 

Zelena obveznica SID banke je skladno z načeli Green Bond Principles namenjena zelenim projektom na področjih obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, preprečevanja in nadzora onesnaževanja, okoljsko trajnostnega upravljanja živih naravnih virov in rabe zemljišč, čistega prevoza, trajnostnega upravljanja vode in odpadne vode, izdelkov, prilagojenih za ekološko učinkovito in/ ali krožno gospodarstvo, proizvodnih tehnologij/ procesov in zelenih gradenj. SID banka bo v prihodnje širila obseg financiranja na omenjenih področjih, pri čemer bo letno objavljala tudi oceno učinkov na okolje in družbo.

Z namenom spodbujanja zelenega oziroma trajnostnega gospodarstva je SID banka skupaj z drugimi razvojnimi bankami v okviru Evropskega združenja dolgoročnih vlagateljev (ELTI) na Pariškem vrhu (COP21) podpisala tudi posebno izjavo, s katero se je zavezala k prehodu na nizko-ogljično gospodarstvo. SID banka se kot podpisnica te izjave zavzema in spodbuja tudi druge tržne udeležence k trajnostnemu vlaganju in k razvoju trga zelenih obveznic v Sloveniji. SID banka namerava v prihodnje preko svojega delovanja katalizirati število lokalnih izdajateljev in tudi vlagateljev zelenih obveznic.

SID banka aktivno deluje v smeri sprememb obstoječih okoljskih,  ekonomskih in  socialnih paradigem v luči holističnega sistemskega pristopa kot je to zasnovano v Strategiji razvoja Slovenije 2030. Tako SID banka prispeva tudi k doseganju ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals), katerim se je na vrhu Organizacije združenih narodov (OZN) septembra 2015 skupaj z ostalimi 192 državami zavezala tudi Republika Slovenija.

»Da bi postali družba, ki se zna spoprijeti s spremembami, negotovostmi in izzivi, želimo ustvariti razmere ter vzpostaviti sistemski način trajnostnega razvoja.« je navedeno tudi v Strategiji razvoja Slovenije 2030.

Zelena obveznica SID banke je skladna z načeli Green Bond Principles združenja International Capital Market Association, kar je potrdila tudi ugledna mednarodna organizacija Sustainalytics:

 »SID Bank Green Bond Framework is credible and impactful and aligns with the four core components of the Green Bond Principles 2018. The eligible activities will contribute to GHG emissions and waste reduction as well as improved water quality in Slovenia and contribute to the Sustainable Development Goals.«

Poglavitne značilnosti zelene obveznice SID banke so:

 

 • Oznaka obveznice: SEDABI 12/12/2023

 • Zelena obveznica

 • Velikost izdaje: 75.000.000 EUR

 • Bonitetna ocena S&P izdajatelja: A+

 • Kupon: 0,50%

 • Donosnost: 0,532% (Mid Swap + 0,26%)

 • Datum izdaje: 4.12.2018

 • Datum zapadlosti: 12.12.2023

 • Kotacija: Dunajska borza (MTF)

 • Struktura vlagateljev: 46% slovenskih vlagateljev, 54% tujih vlagateljev

 • Bid-to-Cover Ratio: 2,3

Sporočilo za javnost

Prva zelena obveznica v tem delu Evrope.

tisoč
novih delovnih mest v letu 2018
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2018
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2018

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

27. Junij 2019

Zaradi zvišanja bonitetne ocene Republike Slovenije dne 14. junija 2019 je bonitetna agencija Standard & Poor`s dne 21. junija 2019 posledično zvišala tudi bonitetno oceno SID banke...

18. Junij 2019

SID banka je na mednarodnih kapitalskih trgih izdala obveznico v znesku 200 milijonov EUR. Sredstva od izdane obveznice bo SID banka namenila financiranju večje konkurenčnosti...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.