SID banka je s Coface PKZ in Zavarovalnico Triglav podpisala pozavarovalno pogodbo

SID banka je s Coface PKZ in Zavarovalnico Triglav podpisala pozavarovalno pogodbo, ki zagotavlja dodatne kapacitete za odobravanje limitov za zavarovalno kritje, ki bodo omogočali slovenskim izvoznikom lažjo premostitev kriznih razmer.

Zaradi epidemije Covida-19 se je na trgu kreditnih zavarovanj pojavilo veliko pomanjkanje zavarovalnih kritij. V ta namen je Evropska komisija dne, 27.3.2020 omogočila, da to tržno vrzel zapolnijo države članice z različnimi inštrumenti državne podpore.

SID banka je s tem namenom oblikovala državno zavarovalno shemo, ki se bo izvajala preko različnih zavarovalnic (Coface PKZ in Zavarovalnica Triglav) v obliki produkta Top Up. Gre za produkt, ki zavarovalnicam omogoča dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja slovenskih izvoznikov za kupce iz držav EU in OECD. V primeru, da je bilo podjetju zavarovalno kritje znižano ali ukinjeno, bo sedaj omogočeno alternativno dodatno kritje ob pozavarovanju SID banke, veljavno pod določenimi pogoji. Shema je veljavna od 1.4.2020 do 31.12.2020.

Kreditno zavarovanje ima ključno vlogo za gospodarsko aktivnost in premagovanje krize, saj podjetja, zlasti mala in srednje velika, ščiti pred tveganjem neplačila kupcev po vsem svetu. Nov produkt bo zato slovenskim podjetjem omogočil, da ohranijo poslovanje v razmerah, v katerih se finančni položaj njihovih kupcev slabša, in si tako zagotovijo tudi svoj denarni tok.

Predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan je o novi zavarovalni shemi povedal: »Top Up shema, ki bo izvajana preko SID banke bo omogočala dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja, ki so v tem času še posebej pomembni in nujni za nadaljnje poslovanje slovenskega izvoznega gospodarstva. Podjetja bodo s temi zavarovalnimi kritji, ki jih bodo lahko dobila neposredno preko različnih zavarovalnic, pridobila najvišjo varnost za poslovanje na izvoznih trgih EU in OECD, s čimer bo njihovo poslovanje tudi uspešnejše, lažje in hitrejše. Le s čimprejšnjo oživitvijo gospodarstva, ki v teh negotovih razmerah poleg likvidnostnega financiranja, potrebuje tudi državno zavarovalno kritje, lahko omogoči nove izvozne posle pa tudi ponovni trajnostni razvoj.«

Sporočilo za javnost

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

tisoč
novih delovnih mest v letu 2019
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2019
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2019
13. Julij 2020

Evropska komisija je v četrtek, 9. julija 2020 v sklopu t.i. Začasnega okvira, odobrila shemo za financiranje slovenskih podjetij, prizadetih zaradi epidemije koronavirusa. 

02. Julij 2020

SID banka je na mednarodnih kapitalskih trgih uspešno izdala covid-19 obveznice v znesku 350 mio EUR. Sredstva iz naslova obveznic bodo namenjena financiranju slovenskega gospodarstva za...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.