SID banka je sklenila novo dolgoročno zadolžitev z nemško razvojno banko KfW za financiranje slovenskega gospodarstva

SID banka je sklenila novo, že šesto pogodbo o dolgoročni zadolžitvi z nemško razvojno banko KfW. Zadolžitev v znesku 100 milijonov evrov bo namenjena financiranju naložb in poslovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij ter MID Cap podjetij. 

SID banka z nemško razvojno banko KfW sodeluje že vrsto let, in sicer tako na področju pridobivanja ugodnih dolgoročnih virov kot tudi krepitve sodelovanja na drugih področjih razvojnega bančništva ter izmenjave najboljših praks za podporo gospodarstvu. Prvo zadolžitev v višini 20 mio EUR za financiranje priprave na izvoz malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP) je uspešno realizirala že leta 1999, pri čemer je šlo za prvo zadolžitev SID banke v tujini. V nadaljnjih letih je SID banka sklenila še štiri posojilne pogodbe v skupni vrednosti 160 milijonov evrov, med drugim tudi v sodelovanju z Razvojno banko Sveta Evrope in s podporo EU. Nekatere pogodbe so vključevale tudi nepovratna sredstva z namenom zmanjšanja administrativnih ovir pri posredovanju kreditov končnim upravičencem, s čimer je SID banka pridobila dragocene izkušnje upravljanja nepovratnih sredstev in njihovega kombiniranja.

Borut Jamnik, predsednik uprave, SID banka, Katharina Herrmann, članica uprave, KfW

Ob tem je predsednik uprave, Borut Jamnik, povedal: »SID banka s tem znova dokazuje, da z uporabo ugodnih mednarodnih virov omogoča rast in razvoj slovenskih podjetij in pospešuje konkurenčnost slovenskega gospodarstva.«

Katharina Herrmann, članica izvršnega odbora KfW, je ob tej priložnosti dodala: »Izzivi trajnostne transformacije se ne ustavijo na državnih mejah. Združevanje virov in znanj kot tudi izmenjava izkušenj z našimi evropskimi partnerji, so pomembni dejavniki pri premagovanju teh izzivov.«

S sklenitvijo nove pogodbe s KfW, SID banka nadaljuje svoje poslanstvo zagotavljanja ugodnih virov financiranja za slovensko gospodarstvo, saj bo sredstva, pridobljena od KfW, uporabila preko obstoječega programa za neposredno financiranje obratnih sredstev in naložb malih in srednje velikih ter mid-cap podjetij.

od leve proti desni: Saša Keleman, izvršni direktor, SID banka, Christian Bruder, vodja kreditiranja za področje Evrope, KfW, Borut Jamnik, predsednik uprave, SID banka, Katharina Herrmann, članica uprave, KfW, Eva Witt, vodja oddelka za individualno financiranje, KfW, dr. Johannes Beimesche, upravitelj globalnih posojil za Evropo, KfW

Več informacij si lahko preberete v sporočilu za javnost.

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
15. Julij 2024

SID banka, Evropski investicijski sklad in Hrvaška razvojna banka HBOR so postali temeljni vlagatelji v prvi sklad za tehnološke inovacije v Sloveniji in na Hrvaškem.

30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.