Z dolgoročnimi posojili SID banke do otvoritve nove parkirne hiše v Mestni občini Koper

Zaradi čedalje večjih potreb po parkirnih mestih za stanovalce, dnevne migrante in druge obiskovalce, se je Mestna občina Koper (MOK) odločila, da zgradi javno podzemno parkirno hišo pod Muzejskim trgom v Kopru. Za financiranje gradnje je MOK pridobila dolgoročni posojili SID banke v skupni vrednosti štirih milijonov evrov, poltretji milijon evrov pa je občina zagotovila iz lastnih sredstev.

SID banka je projekt financirala z dvema dolgoročnima kreditoma s ciljem zagotoviti maksimalno ugodne pogoje financiranja, pri čemer so združili evropska kohezijska sredstva in lastna sredstva SID banke. Mestni občini Koper so eno posojilo zagotovili v okviru razvojno-spodbujevalnega programa za financiranje občin, drugo posojilo pa po programu kreditov za urbani razvoj iz Sklada skladov SID banke, kjer so na voljo povratna evropska kohezijska sredstva.

Nova, podzemna parkirna hiša je ključnega pomena za ureditev prometa v starem mestnem središču. Njen glavni namen je razbremenitev historičnega mestnega jedra s postopnim zmanjševanjem motornega prometa v mestu ter umikom parkirnih mest v podzemne etaže, saj bo zagotovila kar 466 parkirnih mest.

Z realizacijo projekta podzemne garažne hiše je občina dosegla naslednje cilje:

  • zmanjšanje prometne in urbane okoljske obremenitve,
  • prenova in revitalizacija degradiranih urbanih območij,
  • prometna razbremenitev ob zagotavljanju boljše prometne dostopnosti,
  • izboljšanje prometne varnosti v Kopru,
  • izboljšanje privlačnosti obstoječe turistične ponudbe mesta Koper z zagotovitvijo večje količine parkirnih mest,
  • urejenost in privlačnost odprtih mestnih površin in mestnih obal,
  • ureditev dostopov in uporabnosti površin za starejše in funkcionalno ovirane osebe,
  • vzpostavitev boljših in dodatnih povezav mestnih predelov z obalo in mestnim središčem.

S financiranjem gradnje koprske parkirne hiše v SID banki spodbujamo naložbe v lokalno infrastrukturo ter razbremenitev starih mestnih jeder, kot tudi uporabo okolju prijaznejših vrst prevoza.

 

Več o projektu v sporočilu za javnost

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
28. Februar 2023

Obveščamo vas, da bo račun: SID banka, d.d., Ljubljana, IBAN SI56 0100 0000 3800 058,  dne 20.03.2023 dokončno zaprt.

23. December 2022

Novi član uprave SID banke

 

Nadzorni svet je za mandatno obdobje pet (5) let imenoval novega člana uprave SID banke, g. Boruta Jamnika....

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.