Primer dobre prakse
Mlekarna Celeia d.o.o.

V SID banki smo v sklopu razvojno-spodbujevalnega programa za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij družbi Mlekarna Celeia d.o.o. zagotovili kredit v višini 1.000.000 EUR za obratna sredstva.

Podjetje Mlekarna Celeia se ponaša z bogato zgodovino, ki sega v čas pred drugo svetovno vojno, ko so v manjših proizvodnih prostorih v središču mesta Celje pričeli polniti mleko. Od leta 1962 pa do leta 1986 se je širila in razvijala ter se leta 1995 preimenovala v Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., isti naziv ima podjetje še danes. Osnovna dejavnost, ki jo opravlja podjetje je odkup, zbiranje in predelava konzumnega mleka. Družba je danes največja zadružna mlekarna v slovenski lasti. S spoštovanjem tradicije slovenskega podeželja ustvarjajo povezanost, ki temelji na sodelovanju in trajnostnem odnosu do narave.

SID banka je družbi v letu 2014 zagotovila 3-letno posojilo za financiranje obratnega kapitala v višini 900.000 EUR, ki ga je namenila predvsem pokrivanju stroškov materiala za uspešen nadaljnji razvoj družbe in njenega poslovanja.  

V letu 2022 pa smo družbi v okviru posebnih pogojev financiranja podjetij vseh velikosti zagotovili kredit za obratna sredstva v višini 1.000.000 EUR. Sredstva kredita so namenjena financiranju stroškov obratnih sredstev in sicer za nabavo materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter tudi pokrivanja stroškov dela.

SID banka s financiranjem tovrstnih projektov utrjuje svoje poslanstvo spodbujanja zelenega in krožnega gospodarstva za trajnostni razvoj Slovenije. Neposredno financiranje je namenjeno vsem malim, srednjim in velikim podjetjem, ki lahko sredstva namenijo za financiranje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev ter nabavne vrednosti materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga ter tudi kritje stroškov dela.

Toni Cvetkovski, finančni direktor v podjetju: »Mlekarna Celeia d.o.o. je s SID banko v preteklosti že sodelovala, enako kot takrat, tudi v tem projektu financiranja obratnih sredstev, je SID banka pokazala veliko mero prijaznosti, fleksibilnosti ter profesionalen in korekten odnos do komitenta. Bodočim kreditojemalcem pa brez zadržkov predlagamo SID banko kot optimalno izbiro za financiranje različnih projektov.«

»Bodočim kreditojemalcem pa brez zadržkov predlagamo SID banko kot optimalno izbiro za financiranje različnih projektov.«

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
15. Julij 2024

SID banka, Evropski investicijski sklad in Hrvaška razvojna banka HBOR so postali temeljni vlagatelji v prvi sklad za tehnološke inovacije v Sloveniji in na Hrvaškem.

30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.