Primer dobre prakse
Talum d. d.

SID banka omogočila financiranje zelene transformacije drogov in rondelic podjetja Talum d. d.

Podjetje Talum d. d. je visokotehnološko proizvodno podjetje, ki izdeluje najbolj kakovostne izdelke iz aluminija. Mojstrstvo izdelave in obdelava aluminija temelji na skoraj sedem desetletij dolgi tradiciji proizvodnje primarnega aluminija in razvoju aluminijev zlitin. V zadnjem desetletju so v Talumu intenzivirali preoblikovanje svoje proizvodnje v smeri ogljično nevtralnih izdelkov in reciklaži različnih vrst odpadnega aluminija, iz katerega s pretaljevanjem proizvedejo nove izdelke. Glavne proizvodne skupine podjetja so drogovi, rondelice (ploščice iz aluminija namenjen protismernemu iztiskovanju za izdelavo doz in tub v pakirni industriji), ulitki ter in izparilniki (uparjalniki in toplotni prenosniki).

Izjemne lastnosti aluminija, ki je prepoznan kot ključni material za zeleno transformacije družbe, so v Talumu izpopolnili v svojih izdelkih. Spoznavanje materiala izhaja iz proizvodnje primarnega aluminija v elektrolizi, kjer so novembra 1954 proizvedli prvi aluminij iz rude. Proizvodnja aluminija v elektrolizi je energetsko intenziven proces, zato so bili v Talumu po skoraj sedmih desetletjih konec marca letos kot posledico energetske krize prisiljeni ustaviti elektrolizne celice v Kidričevem. Posledično so z znižanjem električne energije povprečno 850 GWh letno (kar zadošča za 220.000 gospodinjstev letno) doprinesli k stabilizaciji razmer v Sloveniji z vidika obvladovanja energetske krize.

Podjetje trenutno prek projekta »Zelena transformacija drogov in rondelic« nadaljuje intenzivno prestrukturiranje svojih proizvodnih programov v smeri zelene transformacije, saj usmeritev v ogljično nevtralnost podjetja s povečevanjem krožnega gospodarjenja vodi k večji uporabi reciklažnega aluminija v njihovih produktih. Na področju razvoja drogov nadaljujejo s strukturnim prehodom prodajnega programa od standardnih drogov k nestandardnim, ki bazirajo na osnovi reciklaže odpadnega aluminija (reciklirani oz. zeleni drogovi). Kot globalno prepoznani proizvajalci rondelic z največjim tržnim deležem v EU, z močnimi razvojno naravnanimi aktivnostmi na področju razvoja novih aluminijevih zlitin, želijo s povečevanjem uporabe reciklažnega aluminija v rondelicah povečati prodajo obstoječega prodajnega programa ter prodaje novih proizvodov na podlagi reciklažnega aluminija z višjo dodano vrednostjo.

Ker je ena od temeljnih nalog SID banke spodbujanje zelenega prehoda, smo z veseljem podprli investicijo podjetja v modernizacijo proizvodnje, nakup novih strojev, prilagoditev infrastrukture za ta namen in ohranitev delovnih mest, in sicer z ugodnimi krediti v sklopu financiranja naložb v raziskave, razvoj in inovacije po programu RRI3 v višini 15 milijonov evrov.

Marko Drobnič, predsednik uprave Talum d. d.: »V Talumu smo ponosni na svojo tradicijo proizvodnje izdelkov iz aluminija in aluminijev zlitin, ki nas je na primer pripeljala med vodilne proizvajalce rondelic v svetu. Proizvajalca, ki oblikuje trende na trgu. Že pet let nazaj smo prvi na trg poslali rondelice, ki vsebujejo več kot 25 % delež odpadnega aluminija, kar je bil izjemno pomemben korak k trajnostni, zeleni prihodnosti. Ta svoj prispevek bomo z realizacijo projekta, katerega pomen je prepoznala tudi SID banka, še bistveno povečali. Veseli smo, da je uprava banke prepoznala priložnosti, ki jih realizacija projekta pomeni ne le za povečevanje dodane vrednosti in konkurenčnosti podjetja Talum, temveč širše družbeno okolje tako z ohranitvijo in ustvarjanjem novih delovnih mest, kot tudi z reciklažo ponovni uporabi materiala aluminij, ki je prepoznan kot ključen za zeleni prehod. SID banki se zahvaljujemo za prepoznavo in podporo uresničevanja naših strateških usmeritev.«

Z izvedeno investicijo bo podjetje lahko proizvajalo nestandardne drogove, ki bazirajo na osnovi recikliranega odpadnega materiala (tj. zeleni drog), v okviru programa rondelic pa bodo lahko še okrepili obstoječe prodajne programe za zagotavljanje trajnostne uporabe izdelkov iz aluminija ter vzpostavili novo proizvodnjo iz aluminijastega ozkega traku na podlagi recikliranega aluminija z višjo dodano vrednostjo. Generalno se bo s to investicijo v samem proizvodnem procesu povečevala uporaba eksternega odpadnega aluminija v primerjavi z eksternim primarnim aluminijem, delež uporabljenega recikliranega materiala, tudi manj kakovostnega odpadnega aluminija, se bo povečal iz 39 % na 55 %. Z izvedbo projekta bodo ohranili in ustvarili nova delovna mesta, povečali prodajo (30.000 ton zelenih drogov v letu 2025), reciklirali 30.000 ton odpadnega aluminija, povečali delež recikliranega aluminija v rondelicah in novih proizvodih ter vstopili na nove trge (trge tefloniziranih ponev, tehničnih delov in hladno valjanega traku).

Predsednik uprave SID banke, Borut Jamnik: »SID banka svoje spodbude vgrajuje tudi v strategije slovenskih podjetij. Primer dobre prakse in odličnosti predstavljajo tudi zadnje investicije Taluma, ki jih je SID banka pomembno podprla. S tem SID banka kot razvojna institucija hkrati krepi prizadevanja in aktivnosti v smeri različnih načinov dopolnjevanja ter kombiniranja povratnih in nepovratnih sredstev. Prestrukturiranje proizvodnih programov podjetja Talum v smeri zelene transformacije bo tako prispevalo k večji porabi recikliranega aluminija, višji dodani vrednosti proizvodov in s tem pospešilo trajnostno rast podjetja, ki bo omogočala ohranitev in ustvarjanje novih delovnih mest ter večjo konkurenčnost. S finančno in strokovno podporo takšnim projektom tako tudi mi izpolnjujemo svoje poslanstvo spodbujanja zelenega in krožnega gospodarstva za trajnostni razvoj Slovenije.«

SID banka s financiranjem takšnih projektov utrjuje svoje poslanstvo spodbujanja zelenega in krožnega gospodarstva za trajnostni razvoj Slovenije.

»Veseli smo, da je uprava banke prepoznala priložnosti, ki jih realizacija projekta pomeni ne le za povečevanje dodane vrednosti in konkurenčnosti podjetja Talum, temveč širše družbeno okolje tako z ohranitvijo in ustvarjanjem novih delovnih mest.«

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
15. Julij 2024

SID banka, Evropski investicijski sklad in Hrvaška razvojna banka HBOR so postali temeljni vlagatelji v prvi sklad za tehnološke inovacije v Sloveniji in na Hrvaškem.

30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.