Velika podjetja
Financiranje podjetij vseh velikosti za obratna sredstva in naložbe (OSN) z možnostjo jamstva EGF

Z jamstvom Panevropskega garancijskega sklada (v nadaljevanju: jamstvo EGF) kot sredstvom zavarovanja kredita do nižje obrestne mere kredita in brez dodatnih zavarovanj.

S tem kreditom lahko krijete obratna sredstva ali financirate izvedbo naložbe na območju Republike Slovenije.

Svoje zastavljene cilje z nami dosezite lažje, hitreje in bolj zanesljivo.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Gospodarska družba
 • Samostojni podjetnik
 • Zadruga
 • Javni zavod ali javni gospodarski zavod

Kaj zagotavlja jamstvo EGF:

 • Za MSP ali majhno podjetje s srednje veliko tržno kapitalizacijo, ki ne opravlja dejavnosti, izključene po pravilih EGF, se lahko uporabi jamstvo EGF kot sredstvo zavarovanja kredita.
 • Zaradi jamstva EGF je obrestna mera kredita nižja.
 • Jamstvo EGF znaša 70 % neodplačane glavnice in rednih obresti za čas največ do 90 dni.
 • Nadomestilo za uporabo jamstva EGF znaša 0,49 % letno od neodplačane glavnice.
 • Jamstvo EGF za končnega prejemnika pomeni državno pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu v obliki zavarovanja kredita.

Program vam omogoča:

 • Kredit v višini od 100.000 €, najvišji znesek kredita pa je odvisen od uporabljenih pravil o državni pomoči (pomoč de minimis, pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu) in jamstva EGF.
 • Ugodno obrestno mero, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
 • Ročnost 1 do 8 let (status državne pomoči) oz. 1 do 12 let (de minimis) v primeru jamstva EGF oz. 1 do 20 let (de minimis) brez jamstva EGF.
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let.
 • Z jamstvom EGF ni potrebnih drugih zavarovanj, brez jamstva EGF pa so sprejemljive vse vrste zavarovanj.

Kredit lahko pridobite, če podjetje:

 • ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno številko posluje najmanj 2 polni poslovni leti ter ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena;
 • nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
 • ni v postopku zaradi insolventnosti;
 • vodi poslovne knjige in sestavlja letna poročila, ki jih skladno z Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov  predloži na AJPES;
 • ne opravlja dejavnosti v občutljivih sektorjih, navedenih v Posebnih pogojih.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, katerih namen je olajšati dostop do dolžniškega financiranja. Kredit za podjetje pomeni dodeljeno pomoč de minimis ali državno pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu v obliki ugodnega kredita.

 

Rok in oddaja vloge

 • BREZ JAMSTVA EGF
  • Skrajni rok za odobritev kredita s statusom pomoči de minimis je 31. 12. 2023.
  • Za sklenitev kreditnih pogodb za kredite s statusom državne pomoči pa je 31.12.2022.

 

 • Z JAMSTVOM EGF
  • Skrajni rok za sklenitev kreditnih pogodb z jamstvom EGF je 31.12.2022.

 

SID banka lahko za zavarovanje kredita uporabi finančni instrument, ki ga izvaja Evropski investicijski sklad v okviru Panevropskega garancijskega sklada ob finančni udeležbi posameznih držav članic EU.

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo poslovanje tudi ob spremenjenih razmerah.

Informativna zloženka

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
25. Julij 2022

SID banka lahko gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zadrugam in javnim zavodom, ki so se znašli v težavah zaradi posledic agresije Rusije proti Ukrajini, na podlagi prejete...

15. Junij 2022

Predsednik uprave SID banke, mag. Damijan Dolinar, in guverner Japonske banke za mednarodno sodelovanje, g. Maeda Tadashi, sta ob prisotnosti veleposlanice RS na Japonskem, dr. Ane...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.