Velika podjetja
Neposredno financiranje podjetij za olajšanje poslovanja v času epidemije COVID-19

Je v vašem podjetju prišlo do izrednega izpada prihodkov iz poslovanja zaradi širitve virusa SARS-CoV2?

Potrebujete kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije, kot tudi za zagotavljanje ponudbe proizvodov in storitev povezanih z izvajanjem preventivnih in kurativnih ukrepov zaradi tega?

Imate znanja in izkušnje za proizvodnjo izdelkov potrebnih za zdravljenje in preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV2, vendar nimate zadosti sredstev za nakup opreme za njihovo proizvodnjo?

Kdo lahko pridobi kredit

Kredit je prioritetno namenjen velikim podjetjem, lahko pa ga prejmejo tudi mala in srednje velika podjetja.

V naslednjem tednu bo SID banka nov program MSP9, ki bo izključno namenjen samostojnim podjetjem, malim in srednje velikim podjetjem ter zadrugam.

Program vam omogoča

  • Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (za MSP) oziroma do 12 milijonov (za veliko podjetje).
  • Ročnost kredita od 2 do 12 let.
  • Moratorij do 1/2 ročnosti kredita.
  • Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis).

Kredit lahko pridobite, če

  • Ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji.
  • Družba ni v postopku zaradi insolventnosti.
  • Družba z isto davčno številko posluje najmanj dve leti in je imela v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj dva zaposlena.
  • Je podjetje po metodologiji SID banke uvrščeno najmanj v bonitetni razred B- (pogoj ne velja za kreditojemalca, ki uveljavi status MSP).
  • Družba kredita ne nameni dejavnostim na področjih primarne kmetijske proizvodnje, proizvodnje, predelave in trženja ribiških proizvodov, proizvodov iz ribogojstva ali nakupu vozil za cestni prevoz tovora.

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo poslovanje tudi v spremenjenih razmerah, nastalih kot posledica epidemije virusa SARS-CoV2.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita. Kreditojemalca tako bremeni le strošek ureditve zavarovanja pri notarju.

Kreditojemalec lahko kadarkoli dogovori znižanje obrestne mere zaradi izboljšanja kvalitete zavarovanj ali izboljšanja bonitetne ocene.

Rok in oddaja vloge

Sredstva je mogoče koristiti 6 mesecev.

Vlogo lahko oddate preko Portala vlog SID banke. 

 

tisoč
novih delovnih mest v letu 2019
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2019
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2019

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

30. Marec 2020

SID banka objavlja javna poziva finančnim institucijam za portfeljske garancije za MSP ter portfeljske garancije za velika podjetja.

30. Marec 2020

SID banka nudi svojim strankam digitalno podpisovanje dokumentov.

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.