Velika podjetja
Zavarovanje bančnih garancij

Zavarovanec

BANKA

IZVOZNIK

Namen zavarovanja

 • Podjetjem omogočiti dostop do bančnih garancij, ki bodo potrebne za nemoteno izvajanje izvoznih poslov.
 • Poleg zavarovanja storitvenih garancij razširjeni program tako nudi tudi možnost zavarovanja plačilnih garancij.

Predmet zavarovanja

Poleg zavarovanja storitvenih garancij razširjeni program nudi tudi možnost zavarovanja plačilnih garancij.

Zavarovani rizik

 • Če je zavarovanec izvoznik, uživa zavarovalno kritje za rizik upravičenega unovčenja garancije zaradi nastopa nekomercialnih rizikov  ter neupravičeno unovčenje garancije.
 • Če je zavarovanec banka, uživa zavarovalno kritje za rizik unovčenja garancije iz katerega koli razloga.

Pogodbena dokumentacija

Potek posla

Odstotek kritja

 • Če je zavarovanec izvoznik, znaša odstotek kritja do 95% zavarovalne vsote upoštevaje delež povprečnih izvoznih prihodkov v vseh prodajnih prihodkih oziroma do 95% zavarovalne vsote v primeru zavarovanja garancije, ki je potrebna za izvedbo točno določene izvozne transakcije.
 • Če je zavarovanec banka, znaša odstotek kritja do 80% od zavarovalne vsote upoštevaje delež povprečnih izvoznih prihodkov v vseh prodajnih prihodkih naročnika garancije oziroma do 80% zavarovalne vsote v primeru zavarovanja garancije, ki je potrebna za izvedbo točno določene izvozne transakcije.

Zavarovalna doba

Doba veljavnosti garancije.

Izplačilo zavarovalnine

V roku 30 dni po nastopu škodnega dogodka.

Stroški zavarovanja

OBDELOVALNA PROVIZIJA: 0,06% od zavarovalne vsote (od 200 EUR do 1.000 EUR), če je zavarovanec izvoznik ali banka.

ZAVAROVALNA PREMIJA: 

 • Če je zavarovanec izvoznik, je odvisna od rizičnega razreda države kupca (klasifikacija OECD), ocene rizičnega razreda kupca ter trajanja zavarovanja; izbere se metoda, ki je za zavarovanca ugodnejša.
 • Če je zavarovanec banka, se določi upoštevaje nadomestilo banke za prevzeti riziko, pomnožen z odstotkom kritja in zavarovalno dobo (v letih).

Zahtevana dokumentacija

 • Poslovna predstavitev izvoznika in kupca.
 • Finančni izkazi izvoznika in kupca.
 • Podpisana komercialna (prodajna) pogodba oziroma osnutek pogodbe.
 • Pri zavarovanju plačilne garancije podpisana komercialna (nabavna) pogodba oziroma osnutek pogodbe.
 • Garancijska pogodba oziroma osnutek pogodbe.
 • Garancija oziroma osnutek garancije.
 • Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

Drugo

 • Izvozniki morajo dokazati, da se z likvidnostnimi težavami  soočajo zaradi posledic razmer nastalih po izbruhu epidemije COVID-19.
 • Izvoznik mora imeti poravnane davčne obveznosti do1.3.2020.
 • Če izvoznik nima konkretne izvozne pogodbe mora v povprečju zadnjih treh, dveh oziroma enega leta realizirati vsaj polovico prihodkov iz izvoza.
 • Dopušča se, da SID banka ne bo vztrajala na delitvi varščin, ki jih za zavarovanje garancij zagotovi izvoznik. V tem primeru se ustrezno zmanjša zavarovalno kritje.

Trajanje programa

Do 31.12.2020.

Informativna zloženka

 

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

tisoč
novih delovnih mest v letu 2020
mrd €
dodatne prodaje v letu 2020
mrd €
dodatnega izvoza v letu 2020
25. Maj 2021

Predstavniki Mestne občine Koper in SID banke so danes slavnostno odprli novo podzemno garažno hišo, ki bo razbremenila in revitalizirala staro mestno jedro.

24. Maj 2021

Epidemija COVID-19 je dejavnost cestnih prevozov še posebej prizadela. SID banka je zato skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo RS oblikovala sklad, v okviru katerega je podjetjem, ki se...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.